Organisation

Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF tog emot sex miljoner kronor till projektet Skydda isbjörn och vildren i Arktis.

Om projektet

Isbjörn och vildren drabbas hårt av klimatförändringarna i Arktis. Med det här projektet vill Världsnaturfonden WWF arbeta på att skydda områden som är viktiga för isbjörn och vildren. Detta viktiga arbete kommer att äga rum på den enorma kanadensiska tundran, ryska Tajmyrhalvön samt Wrangelön i Ryssland. Målet med projektet är också att drastiskt minska den storskaliga tjuvjakten på en av världens största vildrenshjordar i Ryssland.

Utdelning från Postkodlotteriet

Världsnaturfonden WWF är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2005.