Organisation

Vi-Skogen

Vi-Skogen tog emot sex miljoner kronor till projektet Kvinnliga trädhjältar.

Jamila är en av deltagarna i projektet Kvinnliga trädhjältar. I projektet får kvinnorna som deltar, trädhjältarna, utbildning i hur de kan återplantera och vårda skogen.

Om projektet

Naturskogen i Uganda har skövlats i rasande takt. Skövlingen drabbar hela samhället och hårdast slår effekterna mot de bondefamiljer som bor i naturskogens utkanter. Tillsammans med lokala myndigheter och kvinnliga bondegrupper vill Vi-Skogen skydda och återbeskoga Uganda.

Kvinnorna, trädhjältarna, får utbildning i hur de kan återplantera och vårda skogen. Genom att ta tillvara på skogens resurser och tillämpa nya metoder för affärsutveckling, får kvinnorna samtidigt en möjlighet att förbättra sin livssituation både för sig och sina familjer.

Utdelning från Postkodlotteriet

Vi-Skogen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2015.