Organisation

World Childhood Foundation

Stiftelsen World Childhood Foundation och ECPAT Sverige tog emot sex miljoner kronor till projektet Säg vad du såg.

Illustration av ett barn som står på en stege och färglägger en regnbåge

Om projektet

World Childhood Foundation och ECPAT Sverige vill minska och förebygga förekomsten av svenskars sexuella exploatering av barn i samband med resande och turism genom en skalbar utbildningsinsats riktad mot resebranschen och svenska aktörer i utlandet med hög andel utlandssvenskar och svenskar boende utomlands. Syftet är att fler svenska förövare ska identifieras och lagföras genom skräddarsydda informationsinsatser som följer en potentiell förövares hela resväg.

Projektet Säg vad du såg ska utveckla ett nät av vaksamma ögon och även göra det klart för förövare att de inte längre kan undgå upptäckt när de reser.

Utdelning från Postkodlotteriet

World Childhood Foundation är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2015.