Organisation

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders tog emot 16,7 miljoner kronor till projektet Keeping dictators awake at night.

Civil Rights Defenders-tygkasse och mapp ligger på ett bort

Om projektet

Vi lever i en orolig tid där respekten för demokrati och mänskliga rättigheter inte bara utmanas, utan dessutom minskar. I delar av världen begås grova övergrepp riktade mot civilbefolkning, och inte minst mot människorättsförsvarare. Tortyr, sexuellt våld, försvinnanden och utomrättsliga avrättningar förekommer systematiskt. Straffriheten för de ansvariga kan vara total.

Sverige har en lagstiftning som innebär att brott som begåtts i andra länder kan utredas av svenska myndigheter och förövare ställs till svars - så kallad universell jurisdiktion. Det innebär att det finns möjlighet att anmäla högprofilerade fall där diktatorer och högt uppsatta regimföreträdare gjort sig skyldiga till övergrepp – en möjlighet som inte används tillräckligt idag. Med projektet Keeping dictators awake at night vill Civil Rights Defenders utkräva ansvar hos de som gjort sig skyldiga för brott mot människorättsförsvarare, så att ingen kan agera under straffrihet.

Utdelning från Postkodlotteriet

Civil Rights Defenders är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2013.

Som första svenska organisation och bland få i världen kommer Civil Rights Defenders systematiskt samla in bevis från brott som begås i länder där nationella rättssystem inte fungerar. Områden projektet kommer arbeta inom är bland annat Ryssland, Venezuela, Burma, Tjetjenien, Syrien och Sydsudan. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med personer som drabbats, lokala människorättsförsvarare och internationella domstolar & organisationer.