Organisation

Mind

Mind tog emot 9,7 miljoner kronor till projektet Psykiskt välbefinnande - oavsett generation.

Händer som håller varandra

Om projektet

Psykisk ohälsa är i dag högre bland äldre än hos unga, och självmord är vanligare i gruppen 65+ än i någon annan åldersgrupp. Trots det osynliggörs psykisk ohälsa bland äldre varje dag. En vanlig föreställning är att äldre som mår dåligt gör det just för att de är ”gamla”, och tecken på depression bortförklaras ofta som ensamhet. Detta är både en rättighets-, kompetens- och informationsfråga, som leder till att många lider i onödan.

Utdelning från Postkodlotteriet

Mind är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2017.

I drömprojektet Psykiskt välbefinnande – oavsett generation, vill Mind medvetandegöra depression som ”folkhälsoproblemet vi inte pratar om”. Projektet ämnar sprida information och kunskap riktat till äldre personer, samt visa vilka vägar till hjälp som finns. Detta kommer att göras med hjälp av kartläggning av nuläget och behovsanalys, mötesplatser för äldre och värdeskapande berättande, samarbete med lokala pensionärsorganisationer runt om i landet, omfattande informationskampanj samt opinionsarbete riktat mot beslutsfattare och primärvård.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade