Organisation

Nordens Ark

Nordens Ark tog emot 8,8 miljoner kronor till projektet På utrotningens brant.

Om projektet

Förlusten av biologisk mångfald är lika akut som klimatfrågan. I dag går utrotningen av arter flera tusen gånger snabbare än den naturliga processen. En av de mest hotade djurarterna är sköldpaddorna. Sköldpaddor har funnits på jorden i över 200 miljoner år, och i dag är 60% av världens sköldpaddsarter utrotningshotade eller redan borta för evigt. Sköldpaddskrisen behöver mer uppmärksamhet och resurser.

Utdelning från Postkodlotteriet

Nordens Ark är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.

Genom projektet På utrotningens brant vill Nordens Ark arbeta med ett räddningsprojekt för stora och mer utrymmeskrävande sköldpaddsarter. Man vill bygga en unik anläggning för räddningspopulationer, där minst tre av världens mest utsatta sköldpaddsarter ska få en fristad.

I anslutning till Nordens Arks våtmarksområde kommer en växthusanläggning byggas med två avdelningar för olika klimatzoner. Anläggningen kommer så långt det är möjligt att anpassas till djurens naturliga miljöer med sandbankar för äggläggning och naturlig växtlighet. På så sätt kommer överlevnaden säkras för minst tre sötvattensköldpaddsarter genom räddningspopulationer som bibehåller stor genetisk variation.