Organisation

Min Stora Dag

Min stora dag och Autism Sverige har tagit emot 8 951 500 kronor till projektet Hela Spektrat.

Flicka blåser upp en vit ballong med Min stora dags logga på

Om projektet

Med projektet Hela Spektrat vill Min Stora Dag och Autism Sverige lägga grunden för specialanpassade läger för barn med autism. Organisationerna ser ett stort behov för denna målgrupp som ofta möter stora utmaningar i vardagen att kunna delta i fritidsaktiviteter utifrån deras egna premisser.

Organisationerna kommer också anordna seminarier med fokus på aktuella rön och insikter för att skapa en bättre förståelse och kunskap om livssituationen för barn med autism. Samarbetet kommer att ge synergieffekter som möjliggör bättre villkor för barn med autism och deras anhöriga över tid.

Utdelning från Postkodlotteriet

Min Stora Dag är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.