Organisation

World Childhood Foundation

Stiftelsen World Childhood Foundation och Erikshjälpen har tagit emot 8 575 000 kronor till projektet Ur askan i elden - Barnhem är inga hem för barn.

Illustration av ett barn som står på en stege och färglägger en regnbåge

Om projektet

Med Ur askan i elden - Barnhem är inga hem för barn vill Childhood och Erikshjälpen förebygga att barn far illa när de separerats från sina familjer och se till att de får tillgång till det stöd och den hjälp som de har rätt till. Huvudfokus är att barn inte ska placeras på institution i onödan men också att barn som placeras i olika typer av fosterfamiljer har tillgång till uppföljning och professionellt stöd.

Syftet är att säkerställa att metoder som i framtiden kommer att användas av ländernas socialtjänster bygger på kunskap och evidens samt att risker minimeras. Insatsen förväntas leda till skalbara modeller som är praktiskt genomförbara i länder i olika utvecklingsstadier.

Utdelning från Postkodlotteriet

World Childhood Foundation är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2015.