Organisation

Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset och Vi-skogen tog emot 9 758 009 kronor till projektet Hej morgondag! – hållbara flyktingmottagarsamhällen i Uganda.

Om projektet

Projektet Hej morgondag – hållbara flyktingmottagarsamhällen i Uganda är ett samarbete mellan Röda Korset och VI-skogen i Uganda. Projektet syftar till att förbättra unga och utsatta flyktingars hälsa, säkra tillgången till dricksvatten, förse målgruppen med vatten/sanitet och mat och öka näringsintaget. Tanken är att genom en nyskapande modell få in boende, sanitet, köksträdgård, träd, ved samt regnvatteninsamling på en jordlott som är 30 x 30 meter.

Utdelning från Postkodlotteriet

Svenska Röda Korset är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2008.