Organisation

Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset och Vi-skogen tog emot 9 758 009 kronor till projektet Hej morgondag! – hållbara flyktingmottagarsamhällen i Uganda.

Om projektet

Projektet Hej morgondag – hållbara flyktingmottagarsamhällen i Uganda är ett samarbete mellan Röda Korset och VI-skogen i Uganda. Projektet syftar till att förbättra unga och utsatta flyktingars hälsa, säkra tillgången till dricksvatten, förse målgruppen med vatten/sanitet och mat och öka näringsintaget. Tanken är att genom en nyskapande modell få in boende, sanitet, köksträdgård, träd, ved samt regnvatteninsamling på en jordlott som är 30 x 30 meter.

Utdelning från Postkodlotteriet

Svenska Röda Korset är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2008.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade