Organisation

Neuro

Neuro är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Förbundet startade 1957 och har cirka 13 000 medlemmar fördelade på cirka 90 lokala föreningar i hela Sverige.

Därför stöttas Neuro av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Neuro

Står för stark framtidstro

Neuros vision är ett samhälle där människor med neurologisk diagnos har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Neuro står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Förbundet företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer spetsforskningen inom neurologi.

Neurologiska sjukdomar kostar mer än cancer

Neurologiska sjukdomar syns inte alltid, ändå är risken stor att någon i din familj har eller kommer att drabbas. Vanliga sjukdomar är bland andra MS, stroke och Parkinsons sjukdom. Den skrämmande sanningen är att neurologiska sjukdomar kostar samhället lika mycket som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer - tillsammans.

Utdelning från Postkodlotteriet

Neuro är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade