Arbetet för barn och unga som inte får älska vem de vill

Sedan 2008 har Rädda Barnen arbetat förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Tack vare Postkodlotteriets lottköpare har de nu möjlighet att driva projektet Dina Rättigheter, för att stötta barn och unga som inte får älska vem de vill.

Ett viktigt samarbete

Dina Rättigheter är en digitalisering av en samverkansmetod där Rädda Barnen och bland annat polisen, socialtjänsten och elevhälsan arbetar tillsammans för att bekämpa våld och förtryck mot unga. Samverkansgrupperna runtom i landet besöker skolor för att träffa unga och prata med dem om deras rättigheter.

– Det har varit mycket att få lära sig om sina rättigheter, hur man ska bete sig mot varandra och vart man kan vända sig om det händer nånting, säger en elev i Falun efter ett skolbesök.

Meningen med skolbesök

Skolbesöken är till för att möta ungdomar och samtala om deras rättigheter, att skapa förtroende och ge möjlighet till direktkontakt för utsatta. De ungdomar som hellre vill vara anonyma har möjlighet att ta kontakt med Rädda Barnen via deras nationella stödchat på nätet.

– För oss är det en självklarhet att barn ska få leva ett liv fritt från hot och våld, säger Maria Sundvall-Taavo på Rädda Barnen.

Här kan du läsa mer om Rädda Barnen