Samtalsgrupper för livet

Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre. För att bryta äldres ofrivilliga ensamhet och förebygga depression har Sveriges Stadsmissioner initierat ett projekt där äldre träffas i samtalsgrupper och berättar om sina liv. Projektet är finansierat av Postkodlotteriet och avslutas i maj 2019 efter tre mycket uppskattade år.

Mötesplats - där människor lyssnar

Samtalsgrupperna kallas ”Livsberättargrupper” och består av sex till åtta deltagare som träffats med utbildade gruppledare en gång i veckan, under tio veckors tid. Varje träff har haft ett tydligt tema, som syftar till att få deltagarna att öppna upp sig och berätta om sina liv och sin situation. Något som gått så bra att många grupper fortsatt träffas även på egen hand. Och att ha en plats att komma till, där det finns människor som lyssnar, har ibland varit helt avgörande:

– Jag längtar hit, faktiskt. Verkligen. Det gäller livet, berättar Gunhild som är textilkonstnär.

Projektet har följts av en forskare, och resultaten presenteras vid en konferens som handlar om att synliggöra och förbygga äldres ensamhet, i Stockholm den 9 maj.

– Det känns jätteroligt att livsberättargrupperna har blivit så uppskattade och att det är så många som är så nöjda, och faktiskt fortsätter att träffas även efteråt. Det är precis det som har varit målet med grupperna, berättar Marie-Louise Söderberg, som leder projektet hos Sveriges Stadsmissioner.