Kvinnors entreprenör­skap är vägen mot ökad jämställdhet

Hand in Hand är en ideell organisation som arbetar för att bekämpa fattigdom. De fokuserar framför allt på att stötta fattiga kvinnor eftersom de spelar en central roll i familjens – och samhällets – väg ut ur fattigdom. Arbetet för att bekämpa fattigdom är också ett arbete för jämställdhet.

En kvinna som fått stöd av Hand in Hand är Pellagia; en ung mamma i Zimbabwe, som med hjälp av utbildning och ett lån till att starta uppfödning av kycklingar, lyckats ta sin familj ur fattigdomsspiralen.

Pellagia Waini, Hand in hand

Nu betraktar jag mitt arbete som jordbrukare som ett företag som ständigt kan förbättras och expanderas 

- Pellagia

En ung mamma har fått självkänsla, framtidstro och stadig inkomst

Pellagia visar stolt runt och berättar om sin kycklingproduktion. Ögonen glittrar när hon berättar om vad hon har lärt sig om vilka planer hon har för framtiden.

Pellagia är gift och har två barn. Hennes man arbetar i Harare och är hemifrån större delen av tiden. Pellagias liv skiljer sig inte mycket från hennes medsystrars i Zimbabwe, som alla kämpar för att ge sina barn tillräckligt med mat och se till att de kan gå i skolan. Skillnaden för Pellagia är möjligen hennes självkänsla och tro på framtiden. Hon vet att det går att förändra sitt liv.

Det började med en självhjälpsgrupp

Förändringen för Pellagia började när hon tillsammans med fem kvinnor startade en självhjälpsgrupp med stöd av Hand in Hand. Med hjälp av gruppens sparpengar kunde hon få ett litet lån till att köpa kycklingar för uppfödning.

– Nu när vi har fått en stadig inkomst kan jag ge mina barn tre mål mat om dagen och skicka min dotter till skolan. Vi kan till och med spara tio till tjugo dollar i månaden.

En nyckel till ett bättre liv

Möjligheten att kunna spara är en viktig nyckel till ett bättre och tryggare liv. Många zimbabwier lever på gränsen till svår fattigdom, en tredjedel av befolkningen är undernärd.

Pellagia har redan förbättrat hönshuset och planerar för att köpa in broilerkycklingar. På marknaden några kilometer hemifrån säljs hennes produkter. Hon tar också upp beställningar från lokala restauranger och skolor.

– Nästa gång vi ses kommer jag ha fler kycklingar, kanske andra djur också. Köket kommer vara förbättrat och kanske har jag lyckats bygga en toalett, säger Pellagia leende.

Sedan 1989

Utveckling tack vare Hand in Hand och deras samarbetspartners, i ungefärliga siffror:

2,6 miljoner människor har utbildats i entreprenörskap.

2,6 miljoner företag har startats.

3,9 miljoner jobb har skapats.

15 miljoner människor har fått förbättrade livsvillkor.

Alt-text för bilden

Så arbetar Hand in Hand

Hand in Hand sprider kunskap om att starta och driva företag, som ett effektivt, långsiktigt och hållbart sätt att hjälpa människor ur fattigdom. Arbetet sker på gräsrotsnivå, alltid i samarbete med lokala organisationer. Målet är alltid att det lokala samhället på sikt självständigt ska driva sin egen utveckling så att alla de små företag som startas med Hand in Hands hjälp blir en långsiktig väg till ökat välstånd för familjer och därmed hela samhällen.

Arbetet leder till jämställdhet

Hand in Hands arbete leder till en direkt ökad jämställdhet och till att stärka kvinnor och flickors roll i samhället. Kvinnor får möjlighet att försörja sig och sina familjer och med en egen inkomst får de en starkare och mer jämlik roll. Kvinnor i fattiga länder lever mer utsatta liv än män, därför är ökad jämlikhet en förutsättning för att skapa mer rättvisa samhällen.

Kvinnor investerar i familjen

Enligt Världsbanken investerar 90 % av kvinnorna sin inkomst i familjen jämfört med 35 % av männen. Att satsa på kvinnor leder till att barnen får gå i skola, bättre hälsa för hela familjen och en möjlighet att ta sig ur fattigdomen för gott.

Alt-text för bilden