Hållbarhet i flera led

Varor vi dagligen konsumerar kan ha en enorm påverkan på klimatet. Därför är det, ur ett hållbarhetsperspektiv, viktigt hur de produceras. Rainforest Alliance stöttar bland annat småskaliga tebönder i Kenya, så att de kan leva på sitt arbete samtidigt som de odlar på ett hållbart sätt. Postkodstiftelsen hjälper nu organisationen med finansieringen av ett digitalt verktyg som ytterligare ska underlätta miljöarbetet för bönderna.

Detta nya verktyg ersätter det tidigare pappersbaserade systemet och gör det möjligt att lättare sammanställa hur väl varje jordbruk lever upp till de ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterierna i Rainforest Alliance certifiering. Bra för både människa och miljö med andra ord!

Om Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen grundades av Svenska Postkodlotteriet år 2005. Stiftelsen har en nära koppling till Postkodlotteriet, men har sedan start en egen styrelse som ansvarar för verksamheten. Stiftelsens mål är att främja en hållbar utveckling för människa och natur genom att ekonomiskt stödja aktörer och projekt som långsiktigt verkar för en bättre värld.