På andra sidan floden - Diakonia

På andra sidan floden – flyktinglägren i Thailand

På grund av svåra levnadsförhållanden i Myanmar korsar människor floden och gränsen till Thailand varje dag. Så har det varit i många år. De flyr från förtryck, stridigheter och svåra ekonomiska förhållanden och hoppas finna ett bättre liv på andra sidan floden. Men i Thailand är situationen svår för de som kommer som flyktingar och migranter.

På andra sidan floden - Diakonia

Jag känner mig som en fågel i en bur.

-Ella, 20 år

I bilden: Längst till vänster sitter Ella från Myanmar

Risk för exploatering

Idag finns nio flyktingläger på den thailändska sidan av gränsen. Uppemot 100 000 personer bor i lägren, antalet varierar. De tillåts inte söka jobb utanför lägren och får endast lämna lägren om de ansökt om särskilt tillstånd. Här riskerar människor att bli utnyttjade på olika sätt. Kvinnor och barn är särskilt utsatta, inte minst för sexuell exploatering

Skydd för migranterna

Därför driver Diakonia och ECPAT ett projekt tillsammans, Safe Migration, för att hjälpa migranterna. Projektet Safe Migration drivs ihop med lokala samarbetsorganisationer. Arbetet går ut på att skydda migranterna och att stärka deras egen förmåga att utöva sina rättigheter. Målet är de ska kunna leva fria från utnyttjande och exploatering.

Vad säger lagen?

Thailand har inte skrivit under FN:s konvention från 1951 om flyktingars rättsliga ställning, och landet har inte heller någon lag angående flyktingars rättigheter eller skyldigheter. Thailands arbetslagar förbjuder flyktingar att arbeta i landet. Om de arbetar utanför lägren klassas de som illegala invandrare.

Diakonia & Ecpat

Diakonia arbetar med långsiktigt bistånd. De stöttar drygt 400 lokala organisationer i över 25 länder som driver projekt för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom och förtryck.

ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar för en värld fri från barnsexhandel. Organisationen grundades i Thailand 1990 och är idag ett globalt nätverk.

På andra sidan floden - Diakonia

Statistik från flyktinglägren vid gränsen mellan Myanmar och Thailand

86 864 personer bodde i flyktinglägren i slutet av 2018.

Under 2018 hände det här:

2 352 personer lämnade lägren och tog sig vidare in i Thailand.

2 354 personer tog sig vidare till tredje land.

3 481 personer återvände till Myanmar.

1 935 barn föddes i lägren.


Ella är glad att hon får gå i skolan men känner sig låst

Likt tusentals andra har tjugoåriga Ella tagit sig från Myanmar till Thailand och lever nu vid gränsen. Som illegal migrant kan hon inte röra sig fritt, men om hon kunde, så skulle hon resa, det är vad hon drömmer om.

Ella kom till flyktinglägret i Thailand 2007, tillsammans med sina föräldrar, två bröder och en äldre släkting. De migrerade på grund av stridigheter i deras hemby. Karen-folket, som Ella tillhör, och andra minoritetsgrupper har länge stridit för självständighet i Myanmar. En anledning till att de migrerade var också att Ellas föräldrar ville ge sina barn chansen att studera.

Ella fick flytta till en skola

Efter några år fick Ella och en av hennes bröder möjlighet att flytta från flyktinglägret till en skola där de bor och studerar.

Jag tycker om att bo på skolan, för jag får en chans att prata engelska. Då kan jag förbättra den. Och jag älskar att resa. Om jag kunde skulle jag resa hela tiden. Nu kan jag bara resa om mina lärare är med, säger Ella och fortsätter:

– Det är svårt, för vi är inte legala migranter. Lärarna är vår säkerhet, vi kan bara åka någonstans om de följer med.

På andra sidan floden - Diakonia

Ella och hennes skolkamrater på väg till sina sovsalar

Föräldrarna bor kvar i lägret

En annan bror till Ella bor på en annan skola. Hennes föräldrar bor fortfarande kvar i flyktinglägret.

– Mina föräldrar har arbetat så hårt för mig. I flyktinglägret är det väldigt svårt för dem att tjäna pengar, säger hon.

Hon hoppas att flyktingar och migranter i framtiden får större möjligheter än vad hon haft, och bättre utbildning.

– Om jag var fri och kunde röra mig fritt, då skulle jag åka vart som helst. Jag känner mig som en fågel i en bur. Om ni låste upp den skulle jag flyga iväg!

– Mina föräldrar har arbetat så hårt för mig. I flyktinglägret är det väldigt svårt för dem att tjäna pengar.

Ella, 20 år och migrant.

Läs fler projekt