Mentorskap för ungdomar

Fyra av tio unga har ingen vuxen som lyssnar på dem. Nästan hälften känner ångest inför framtiden. Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Visionen är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt, och sedan starten 1994 har man nått över 120 000 barn och ungdomar.

Mentorskap som verktyg

Grunden i organisationens verksamhet är det goda mentorskapet, ett sätt att ge unga mer stöd från vuxenvärlden. En vuxen som lyssnar, tar sig tid, kan ge goda råd eller bara finnas där. Forskning visar att mentorskapet är en kraftfull metod för att minska riskerna för olika destruktiva beteenden bland unga.

25-årsjubileum

Mentor Sverige är en av Postkodlotteriets förmånstagare och har sedan 2014 fått ta del av över 47 miljoner kronor. Pengar som går till att utveckla verksamheten att stödja både ungdomar och deras föräldrar, genom mentorskap, projekt och utbildningar. I år fyller organisationen 25 år och vi är glada att kunna bidra till deras viktiga arbete. Tack till alla er lottköpare som gör detta möjligt!

Läs mer om organisationen