”Här får trakasserier inte förekomma”

Fairtrade är en oberoende certifiering som genom handel bidrar till att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft. Tack vare Fairtrade får kvinnliga anställda på plantager i Etiopien möjlighet till utbildning och ökad kunskap om sina rättigheter. Det har minskat kvinnors utsatthet på arbetsplatsen.

En kvinna på en plantage i Etiopien säger:

”Fairtrade gör stor nytta i Etiopien. Genom Fairtrade kan kvinnor utvecklas och få mer kunskap även utanför jordbruket.”

En annan kvinnlig anställd berättar:

”Jag är med i plantagens jämställdhetskommitté. Den ger många fördelar för vår arbetsplats. Här får trakasserier inte förekomma.”

Tack vare dig som är med i Postkodlotteriet kan Fairtrade fortsätta att ge extra kunskapsstöd till kvinnor på certifierade plantager i Etiopien.

Fairtrade Sverige är en ideell organisation som får ta del av överskottet från Postkodlotteriet. Sedan 2015 har Fairtrade Sverige fått ta emot 25 miljoner kronor, tack vare alla som har eller har haft en lott.

Läs mer om organisationen