Barn plockar skräp tillsammans med kvinna från Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent

Plast på land blir plast i haven

Nedskräpning är ett problem med många och stora konsekvenser. Miljön förfulas, onaturliga ämnen sprids, djur skadas och berg av plast driver runt i våra hav. 80% av allt skräp i haven kommer från land och det mesta är plastartiklar. Plastskräpet i haven har negativa följder för ekosystem, den biologiska mångfalden och eventuellt även människors hälsa.

Uppemot 1 miljard engångsmuggar varje år

Varje år använder vi svenskar mellan en halv och en miljard engångsmuggar. Uppgiften kommer från en kartläggning av plastflöden som Svenska MiljöEmissionsData har tagit fram. I begreppet engångsmugg ingår även pappersbägare för glass och plocksallad.

Unga vuxna är storkonsumenter av engångsartiklar

Var tredje ung vuxen (18–29 år) köper mat och dryck i farten flera gånger i veckan – trots att en klar majoritet (80%) ser engångsförpackningar av plast som ett miljöproblem. Det man köper allra mest är varm snabbmat, därefter kommer kaffe. Det här visar en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Håll Sverige Rent. 36% anser att det mest effektiva sättet att minska miljöpåverkan från konsumtion på språng, är att förbjuda vissa typer av förpackningar.

Kvinna plockar skräp tillsammans med Håll Sverige Rent på Hela Sverige plockar rent dagen i september

Håll Sverige Rent

Vanligaste skräpet

Nedskräpning kan ske avsiktligt eller oavsiktligt. Oavsiktlig nedskräpning kan exempelvis komma från överfyllda papperskorgar i stadsmiljö, som i sin tur via vind eller vatten når naturen och till slut hamnar i haven, där det istället blir marin nedskräpning - som till stor del består av plastmaterial.

Man har studerat sammansättningen av det marina skräpet och det har visat sig att majoritet av det skräp som finns på stränder och i kustvatten är plast. Engångsmuggars lock och PET‑flaskor flyter och kan hittas både på vattenytor och stränder, medan plastskräp med högre densitet återfinns under vattenytan eller på havsbotten.

I utredningen Hållbar plastanvändning, har man redovisat vilken sorts skräp som hittas utomhus. Följande tillhör de vanligaste sorterna, utan inbördes rangordning:

  • Förpackningar för snacks, godis, glass och snabbmat
  • Förpackningsplast från industri och handel
  • Plastfragment
  • Plastpåsar
  • Plastkapsyler och lock

Källa: Statens Offentliga Utredningar

Nedskräpning

Nedskräpning för med sig konsekvenser såsom:

Skadar djur - däggdjur trasslar in sig eller misstar plasten för mat. 

Kostar pengar - nedskräpning kostar samhället mycket pengar. Endast 16% av Sveriges kommuner har beräkningar över kostnaden av nedskräpning, och kostnaden uppskattas till cirka 2 miljarder per år i Sverige.

Leder till otrygghet - nedskräpning har visat sig leda till en ökad känsla av otrygghet. Skräp leder till mer nedskräpning som leder till klotter och skadegörelse, som sedan leder till otrygghet.

Källa: Håll Sverige Rent.

Hejdå engångsmugg!

Håll Sverige Rent har startat kampanjen ”Hejdå engångsmugg” med mål att minska användandet av engångsmuggar och andra engångsartiklar som helt eller delvis består av plast och som ofta blir till skräp. Pressbyrån och 7‑Eleven är de första butikskedjorna som anslutit sig till initiativet. Hos dem får du nu tre kronors rabatt på kaffe (eller annan varm dryck) om du tar med dig en egen mugg.

Vilken mugg är bäst?

I en livscykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Håll Sverige Rent, har man jämfört tre olika sorters engångsmuggar med en termosmugg av rostfritt stål och en flergångsmugg tillverkad av bambu, och beräknat deras miljöpåverkan, från råvara till avfall. Resultatet visar att klimatpåverkan minskar om du använder flergångsmugg i stället för engångsmugg. För att det ska löna sig klimatmässigt behöver du dock använda bambumuggen 15 gånger och termosmuggen cirka 45 gånger. För att ytterligare bespara miljön är det bra om du inte diskar muggen mellan varje användning, nöj dig istället med att skölja den i kallt vatten.

Den klassiska engångsmuggen

Har du undrat varför man pratar om plastmuggar fast de där engångsmuggarna man köper kaffe i oftast är gjorda av papper? Jo, den klassiska engångsmuggen är till stor del gjord av papper, men har en insida av plast för att göra muggen tät. Ofta får man även med sig ett lock som är helt gjort av plast.

"Det är positivt att så många yngre är medvetna om de problem som muggar och andra engångsförpackningar av plast medför. Nu måste vi alla, inte bara unga, gå från tanke till handling och sluta använda engångsartiklar"

– Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent‑dagen

Den 18 september 2021 är det Håll Sverige Rent‑dagen. Den dagen går hela Sverige ut och plockar skräp. Tillsammans kan vi stoppa skräpet från att skada djur och natur. Anmäl dig du också!

– Håll Sverige Rent är en stiftelse som har som mål att se till att ingen skräpar ner. Det handlar om att förändra vårt beteende, säger Johanna Ragnartz.

Det plockas skräp över hela världen

Håll Sverige Rent-dagen infaller i år på samma dag som World Cleanup Day. Miljontals människor är alltså ute samtidigt runt om i världen och plockar skräp en stund. Anmäl dig du också!

 

Men alla andra dagar då?

Det går naturligtvis bra att gå ut och plocka skräp vilken dag som helst! Det är bara att ta med dig en påse och gå ut och plocka allt jox du ser. Då är du en hjälte. Och vem vill inte vara det?

Läs mer om deras arbete