Inga konstigheter – ett giftfritt jordbruk

I Uganda driver Hungerprojektet, tillsammans med Naturskyddsföreningen och med stöd av Postkodlotteriet, ett projekt som syftar till att ge småbrukare kunskap, verktyg och rådgivning att uppnå jordbruk fria från kemikalier.

822 miljoner människor lever i kronisk hunger. Tre miljoner barn under fem år dör varje år av undernäring. För att avskaffa hunger och fattigdom krävs ett helhetsperspektiv på samhällsutveckling och framsteg inom många områden samtidigt.

Ett av Hungerprojektets många satsningar är att uppnå giftfria jordbruk i Uganda. Här har användandet av bekämpningsmedel ökat – och många av dem är förbjudna och livsfarliga, både för jordbrukarna och konsumenterna.

Viktiga för hela landet

Mer än 70 procent av Ugandas befolkning lever på landsbygden med småskaligt jordbruk som enda källa till försörjning och småbrukarna är därför viktiga för hela landets matproduktion. Många av invånarna på landsbygden fastnar i fattigdomsspiralen då de ofta saknar möjligheter till försörjning eller sysselsättning.

Snabba resultat

När användandet av kemikalier försvinner ses en direkt positiv påverkan på hälsan både för producenten, konsumenten och närmiljön. Vid omställningen ökar den biologiska mångfalden redan inom den första odlingssäsongen då fler grödor odlas och användning av kompost bidrar till en förbättrad odlingsjord.

Insekter, till exempel, är viktiga för pollinering både i vild natur och inom jordbruket. De får en möjlighet att återetablera sig i landskapet när användandet av bekämpningsmedel upphör.

Förutom att den biologiska mångfalden ökar, bidrar det även till större inkomster och bättre hälsa för hela familjer.

Bättre skola

Satsningen ger positiva effekter inom en mängd områden – inte minst i skolor. Innan projektet inleddes, saknades vitaminer i skolmaten, för både lärare och elever. Men nu mår alla bättre och särskilt barnen är glada över att få en mer varierad kost.

Hungerprojektet är en ideell organisation som får ta del av överskottet från Postkodlotteriet, tack vare alla som har eller har haft en lott.

Läs mer om organisationen