Rosa oktober leder till framsteg inom cancerforskning

Nu för tiden blir hela Sverige rosa i oktober. Cancerfondens Rosa Bandet‑kampanj har genomförts varje år sedan 2003 och har sedan dess samlat in 1 miljard kronor till svensk cancerforskning. Det har lett till viktiga framsteg. Förutom att samla in pengar till cancerforskning är syftet med kampanjen också att sprida kunskap om cancer och att påverka beslutsfattare.

Rosa bandets intäkter går till all cancerforskning

Det rosa bandet är en internationell symbol för kampen mot bröstcancer, som varje år under oktober – den internationella bröstcancermånaden – förenar och engagerar människor över hela världen. Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj samlar in pengar till all cancerforskning, inte bara bröstcancerforskning. Det är hur lovande ett forskningsprojekt är som avgör om det får finansiering eller ej. Men eftersom svensk bröstcancerforskning är världsledande går en relativt stor del av intäkterna till den.

– Sen ska man komma ihåg att vi forskare lär av varandra, och ett viktigt framsteg i kampen mot exempelvis lungcancer kan också visa sig vara en central pusselbit för forskning gällande andra tumörformer. På så sätt kan en satsning på forskning kring en viss sorts cancer även generera framsteg för andra, säger cancerforskaren Christofer Juhlin.

Christofer Juhlin, cancerforskare

Forskningen gör hela skillnaden. Utan forskning, inga framsteg

- Christofer Juhlin, cancerforskare

Fotograf: Carlos Zaya

Så många drabbas av cancer

Drygt 60 000 personer i Sverige får en cancerdiagnos varje år, och siffran förväntas öka kommande år. Minst var tredje person i Sverige kommer att diagnostiseras med en cancersjukdom under sin livstid. Cirka 23 000 personer dör av cancer varje år, vilket betyder att cirka två av tre cancerpatienter överlever i dagens läge.

De vanligaste cancersjukdomarna

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män, och bröstcancer hos kvinnor. Cirka 10 000 män får en prostatacancerdiagnos varje år, och drygt 2 300 män dör årligen i samma sjukdom. På samma sätt diagnostiseras närmare 8 000 kvinnor (och ett fåtal män) med bröstcancer årligen, och cirka 1 400 dör av samma sjukdom varje år. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt och på att behandlingsmetoderna blivit bättre. Tack vare forskningens framsteg överlever åtta av tio kvinnor bröstcancer. På 1980‑talet var det sex av tio.

Bröstcancer i Sverige

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor.

Närmare 8 000 kvinnor får varje år bröstcancer.

Cirka 50 män får årligen bröstcancer.

Idag överlever 8 av 10 drabbade.

Varje år dör cirka 1 400 kvinnor av spridd bröstcancer.

Medianåldern vid bröstcancerdiagnos är drygt 60 år.

Det finns många välgjorda studier som visar på en tydligt minskad risk för flera cancerformer hos personer som motionerar regelbundet. Här leder en person sin cykel

Fotograf Melker Dahlstrand

Kan man förebygga cancer?

Det finns många välgjorda studier som visar på en tydligt minskad risk för flera cancerformer hos personer som motionerar regelbundet, och det behöver absolut inte vara på elitnivå. Att avstå tobak, vara måttfull med alkohol, undvika solbränna och balansera sin kost är också förknippat med lägre risk för flera tumörformer. Man kan överväga HPV‑vaccination.

Vilken skillnad gör forskningen?

Hur viktig är forskningen egentligen. Var skulle vi vara utan den? Vi frågar Chistofer Juhlin.

– Forskningen gör hela skillnaden. Utan forskning, inga framsteg. Det är tack vare forskningsframsteg som vi utvecklar nya sätt att diagnostisera och behandla cancer. Det finns inga genvägar, det finns inga andra sätt. Forskningen är anledningen till att dödligheten för de allra flesta cancerformer minskar. Forskningen är också anledningen till att vi i dag kan vaccinera oss mot vissa cancerformer. Forskningen är anledningen till att människor med spridd cancer kan leva längre liv med bättre kvalitet i dag än för tio-femton år sedan. Cancer överlag är inte längre en dödsdom, och det kan vi tacka forskningen för.

Prostatacancer i Sverige

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos män.

Varje år upptäcks omkring 10 000 nya fall av prostatacancer.

Prostatacancer drabbar framför allt äldre män, cirka hälften av de som drabbas är över 70 år.

Sjukdomen förekommer nästan aldrig före 40 års ålder.

Viktiga framsteg inom forskningen

Forskningen har förvandlat cancer från en gåta till en sjukdom vi i dag förstår bättre och kan kartlägga, pusselbit för pusselbit. Flera upptäckter har varit helt avgörande för denna process, till exempel hur cancer uppstår – genom fel i den genetiska koden. Efter att forskare lyckats identifierat dessa fel så har man även kunnat skräddarsy behandling som riktar sig just till de celler som bär på denna genetiska förändring.

– Även kunskapen att vissa virus kan orsaka cancer har varit otroligt viktig och möjliggjort utvecklandet av cancer-vaccin. Sist men inte minst måste man ju nämna immunterapi, det vill säga läkemedel som på olika sätt understödjer kroppens immunförsvar i dess kamp mot cancern, säger Christofer Juhlin.

Vad är bäst med att vara cancerforskare?

– Att få vara en liten kugge i det stora maskineri som kommer att besegra cancer. Och att få se våra upptäckter gå från provrörsfynd till användbara verktyg för de patienter vi diagnostiserar och behandlar dagligen.

Forskning i ett labb hos cancerfonden

Leo Razzak - ambassadör för cancerfonden

Leo Razzak är känd som skådespelare, föreläsare och social entreprenör. Han är även ambassadör för Cancerfonden, och när hans pappa blev sjuk fick han har möta cancern på nära håll.

– Den dagen jag fick beskedet kom pappa hem och man såg i hans blick att det var något som inte stämde. Sedan berättade han att han hade fått cancer.

Det har varit en tuff period då hans pappa behandlats för cancer. Men Leo Razzak är optimistisk inför framtiden och tror att forskarna kommer att lösa cancerns gåta inom hans livstid.

Loa Razzak, ambassadör för cancerfonden.

”Jag är övertygad om att vi kommer att lösa frågan om cancer under min livstid. Mina barn kommer inte växa upp och känna: okej, vi dör av cancer. Nej, nej, nej.”

- Leo Razzak, ambassadör för Cancerfonden

Fotograf: Gustav Sandegård

Om Cancerfonden

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera forskning, sprida kunskap och påverka beslutsfattare, arbetar de för att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.

Sedan 1951 har Cancerfonden delat ut 12 miljarder kronor till forskningsprojekt i Sverige. Överlevnaden i cancer har mer än fördubblats under samma tid. Tack vare forskningens framsteg överlever i dag två av tre som får cancer.

Här kan du få information och stöd

Känner du någon som drabbats av cancer eller är du själv drabbad? Då kan du höra av dig till Cancerlinjen. Där arbetar legitimerad vårdpersonal med stor erfarenhet av cancervård. Cancerlinjen ger information och stöd till både patienter och närstående. Telefonnummer: 020‑59 59 59.