Flickor med autism är förbisedda i forskningen

Det kan ta lång tid att få en autism- eller aspergerdiagnos. Särskilt för flickor. De får ofta diagnosen senare än pojkar, vilket gör att de får vänta längre på rätt stöd.

Saga gick igenom hela grundskolan utan att någon förstod att hon hade asperger. Det har alltid gått bra i skolan för henne, och det tror hon är förklaringen till att lärare och andra inte märkt problemen som hon haft.

– Jag har känt att jag varit annorlunda när folk pratar om känslor och relationer. Jag har kanske inte förstått lika mycket som andra gjort.

Forskningen är grundad på pojkar

Svenny Kopp, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, förklarar att flickor har utelämnats i forskningen och att kunskapen om flickor därför är mycket mindre.

– De kriterier vi har är grundade på pojkars beteende. Vi har instrument som fångar upp pojkarna i högre utsträckning. Det inbegriper automatiskt att vi missar flickor. Även om pojkar och flickor har precis lika mycket autistiska svårigheter, så är det pojken som får diagnos men flickan får den inte. Och oftast om en flicka ska få en diagnos, vid autism, så krävs det att hon ska ha stora beteendeproblem eller att hon ska ha lägre begåvning.

I gymnasiet blev det för mycket

Det var under gymnasietiden som det blev för mycket för Saga, då ville hon inte längre gå till skolan. Psykologen som Saga gick till ringde hennes föräldrar och berättade att Saga inte ville leva längre och hade planer på att avsluta sitt liv. Det blev en chock för dem. Och då blev de väldigt bestämda och krävde av vården att Saga skulle få gå igenom en utredning.

Svårt att passa in

Gunilla Westman Andersson, universitetslektor på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs Universitet, säger att det är vanligt att tjejer med autism får svårt att passa in, att hänga med i snacket och det sociala.

– Många tjejer kämpar med att passa in, och till slut så går det inte. Det är då man slutar gå till skolan och det är då man börjar må riktigt dåligt.

Pojkar agerar annorlunda
Pojkar med autism är oftare utåtagerande, kanske hyperaktiva. Det är lättare att upptäcka deras problem. Medan man som flicka klarar att flyga under radarn längre, innan någon observerar svårigheterna.

Lättnad att få en diagnos

När Saga till slut fick sin diagnos var det en lättnad. Nu fanns det en förklaring till varför hon inte var som alla andra.

– Nu när jag vet anledningen till att jag inte klarar av vissa saker, varför jag får panik av vissa saker, så känns det ändå bättre. Nu kan jag säga till folk att jag har asperger, och då fattar de.

Har börjat på webbgymnasium
Nu har Saga börjat på ett internetbaserat gymnasium – en lösning som gör att hon kan sitta hemma och plugga och ha kontakt med sin lärare via datorn.

– Det skönaste med det är att jag slipper klassrummet. Jag slipper vara ute på rast och inte veta vad jag ska göra. Jag slipper korridorer, jag slipper åka kommunalt till skolan. För det var inte plugget som gjorde att jag inte klarade av att gå skolan längre, utan det var allting annat.

Autism och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism. Organisationen sprider kunskap, arbetar med intressepolitik och opinionsbildning och ger information och juridiska råd till medlemmar.

Autism- och Aspergerförbundet är en ideell organisation som får ta del av överskottet från Postkodlotteriet. Under 2019 fick Autism- och Aspergerförbundet ta emot 5 miljoner kronor, tack vare alla som har en lott.

Läs mer om organisationen här