Alla på snö – glädje livet ut

Det lilla ordet snö är synonymt med en lång rad härliga saker. Till exempel lek, motion, frisk luft eller helt enkelt glädje. Och det har gjort att många vuxna fått bestående minnen från barndomens vintrar. Att i unga år få åka skidor, snowboard och pulka ger varma leenden hela livet – oavsett om det handlat om sportlov i alperna eller en eftermiddag i kvarterets lilla backe.

Det faktum att vinter och snö skapar positiva effekter – inte bara i stunden, utan permanent – gjorde att initiativet Alla på snö startades av Svenska Skidförbundet. I korthet går det ut på att barn som går i fjärde klass bjuds på en dag då de får utforska olika sätt att glida och åka på snö.

Tillsammans med kommunen, skolan och skidanläggningen får barnen pröva och utforska allt det roliga och häftiga som går att göra på snö. Här får de njuta av fartvinden, använda sin balans och smidighet och växa med sin ökade skicklighet, som brukar komma förvånansvärt snart.

Johan Linnaeus, ansvarig för Alla på snö på Svenska Skidförbundet berättar:

– Vi bor i ett land där det är vinter under en längre period och det är lätt att bli stillasittande inomhus, men genom Alla på snö ger vi barn och ungdomar inspiration till många olika utomhusaktiviteter.

Tryggt och gratis

Under en med Alla på snö får barnen gratis utrustning, snöanläggning och vägledning. Allt sker under trygga och lekfulla former, utifrån varje barns egna önskningar, med stöd av ledare och lärare som utbildats i att leda och coacha barn på snö.

Alla på snö

Fokus ligger naturligtvis på de lekande momenten där barnen får åka och ta sig fram. Men som komplement får alla deltagare även råd och tips om:

– hur snö uppstår och fungerar

– vänskap och gemenskap

– kostråd för att hålla energin igång

– kläder, utrustning och säkerhet

– hur man uppför sig i backen och skidspåret

– olika sätt att träna sin balans

Pilotprojektet som växte

Alla på snö startades som ett pilotprojekt i Norrköping 2009 när elever i årskurs fyra fick möjlighet att prova utförsåkning, längdåkning och pulkaåkning på en skidanläggning under en skoldag. Det blev en succé och nu har över 130 000 barn från 53 kommuner deltagit i Alla på snö.

Att just fjärdeklassare får chansen beror på att barn i tioårsåldern vanligen är inne i en fas när de kan utvecklas motoriskt.

Projektet initierades av Svenska Skidrådet, en stiftelse som vill bidra till att öka intresset för vinteraktiviteter på snö. Nu drivs projektet vidare inom Svenska Skidförbundet tillsammans med deltagande kommuner, skid- och snowboardklubbar samt vintersportanläggningar.

Fredrik Söderlund, Norrköpings SK, är en av pionjärerna inom den lyckade satsningen och har varit med att inspirera tusentals barn.

– Jag känner en enorm stolthet när jag tänker tillbaka på hur bra det här blev. Tänka sig, att det som startade här i Norrköping som ett test nu är ett landsomfattande projekt som fått många barn och ungdomar att upptäcka skid- och snowboard-åkning, berättar Fredrik.

Värt allt arbete

Efter 10 år är Alla på snö i Norrköping ett prioriterat skolprojekt som kommunen fortsätter att värna om, trots hårda besparingskrav, berättar Fredrik som har varit en av deltagarna i den väl fungerande projektgruppen i Norrköpings SK.

– Att ha upplevt glädjen hos eleverna har nog varit drivkraften för oss alla som jobbat med projektet. Bara vetskapen om att vi har gett barn, som inte har varit utanför sin stadsdel, en helt gratis vinterupplevelse har verkligen gjort det värt alla timmar som vi i föreningarna har lagt ned tillsammans. Sedan har det varit fantastiskt att ha varit med och utvecklat och sett hur Alla på snö fått den enorma spridningen i runtom i Sverige.

En stor succé

När Svenska Skidförbundet utvärderade satsningen Alla på snö var resultatet förbluffande. Av de 113 skolor som svarade på enkäten var inställningen enhällig, 100 procent svarade ja på frågan om de skulle rekommendera andra skolor att delta.

Förbundsdirektören Ola Strömberg på Svenska Skidförbundet tar emot beskedet med stor glädje:

– Vi har ju fått signaler på att Alla på snö har varit mycket omtyckt. Men att det var så uppskattat som utvärderingen visar är helt fantastiskt.

Utvärderingen visar också att hela 84 procent av de deltagande skolorna inte hade kunnat åka skidor med barnen om inte Alla på snö hade funnits.

Några kommentarer var till exempel att ”Det är den enda dagen då våra barn får komma ut på snö”, ”Vi har inte råd med detta som alternativ på idrottsdagar” och ”Det ger alla elever en möjlighet att prova på något som vissa kanske aldrig får möjlighet att göra”.

– Detta visar verkligen på att Alla på snö fyller en viktig funktion, säger Johan Linnaeus på Svenska Skidförbundet.

– Genom att välja skolor från olika områden i kommunen når vi många som aldrig tidigare har åkt på snö. Alla har inte personer i sin närhet där detta är en naturlig del i deras uppväxt. Och där kan vi verkligen göra en insats.

Föder ett nytt intresse

I ärlighetens namn ska också sägas att vissa elever först inte ser den direkta poängen med Alla på snö. Men i slutet av dagen är det mycket vanligt att barnen inte vill åka hem.

Det har även visat sig att deltagande anläggningar har sett en ökning i antalet besökare efter aktiviteterna med Alla på snö. Många barn kommer tillbaka tillsammans med sina föräldrar och syskon.

– Det är precis detta vi vill uppnå! Att de ska upptäcka hur kul det är att hitta på saker på snö så att de förhoppningsvis fortsätter att åka hela livet, säger Johan.

Läs fler artiklar