Childhood – på barnens sida

Du kommer säkert ihåg hur det var att vara barn. Även om du växte upp under trygga förhållanden, minns du nog hur ömtålig tillvaron kunde vara. Och även om du själv inte råkade illa ut, såg du kanske andra som gjorde det.

Vart femte barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp. Olika typer av våld och sexuella övergrepp är nära sammankopplade. Barn som utsatts för eller bevittnat våld löper ökad risk att utsättas igen. Men Childhood vet att det här inte är oundvikligt. Det går att förebygga och mildra konsekvenserna av övergreppen – och det är lättare att bygga starka barn än att laga trasiga vuxna.

Kärleksfull start i livet

Stiftelsen World Childhood Foundation grundades år 1999 av Drottning Silvia med syftet att värna om barns rätt till en trygg och kärleksfull barndom, och särskilt arbeta för att förbättra levnadsvillkoren för barn som riskerar att utsättas för våld eller sexuella övergrepp.

Till de mest behövande

Childhood arbetar framförallt med de grupper som löper störst risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Till dem hör barn som lever på gatan, barn som redan utsatts för våld och övergrepp, barn som inte kan bo med sina föräldrar eller som lever i en familj där föräldrarna inte orkar vara det som barnen mest behöver – trygga vuxna.

Sedan 1999 har Childhood och deras tålmodiga arbete gett tusentals barn en tryggare barndom, fri från våld och sexuella övergrepp.

World Childhood Foundation är en ideell organisation som får ta del av överskottet från Postkodlotteriet, tack vare alla som har eller har haft en lott.

Läs mer om organisationen