Volymen på max med FUB

Alla människor vill bli lyssnade på. Alla vill bli tagna på allvar och alla vill att ens egen åsikt ska ha betydelse. Det borde inte spela någon roll vem man är, men det gör det. Därför leder Riksförbundet FUB ett projekt som ska lyfta ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF) – och höja deras röster.

Ungdomar med IF stängs ofta ute från stora delar av samhället. Men alla människor vill saker. Alla drivs av idéer, åsikter, drömmar och mål. De som har IF är inget undantag. Ändå är personer med IF mindre delaktiga i samhället. FUB:s projekt Volymen på Max har som mål att unga med IF ska få ökade kunskaper om sina rättigheter och tillsammans bli en starkare röst.

Egna idéer visar vägen

Genom att lyssna på deltagarnas egna kreativa lösningar och idéer har projektet stor potential att skapa nya sätt till deltagande, engagemang och organisering för unga med IF. Här etablerar FUB ett nätverk som fokuserar på egenmakt och inkludering av ungas perspektiv. Det ger dem bättre förutsättningar till inflytande, påverkan och deltagande i olika samhällsfunktioner.

Killar, men särskilt tjejer

Engagemanget riktar sig både till killar och tjejer. Men det har visat sig att tjejer drabbas i ännu större utsträckning och att de har särskilt svårt att bli lyssnade till. Begränsande normer kring kön och funktionalitet skapar hinder och leder till utanförskap.

Därför är FUB noga med att inkludera fler tjejer – som får vrida upp volymen!

Riksförbundet FUB är en ideell organisation som får ta del av överskottet från Postkodlotteriet, tack vare alla som har eller har haft en lott.

Läs mer om organisationen