Livsviktigt arbete mot folksjukdom

Säkert känner du själv någon som drabbats av hjärt‑ kärl‑ eller lungproblem. Det är vår tids stora folksjukdom, och vem som helst kan drabbas. Därför är Hjärt‑Lungfondens arbete livsviktigt.

Idag är hjärt-kärlsjukdomar det vanligaste sättet att dö i Sverige. Hjärt‑Lungfondens vision är att ingen ska behöva dö i förtid på grund av sjukdom i hjärta, kärl eller lungor. Människor ska få längre och friskare liv. Därför samlar man in pengar som fördelas till vinnande forskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse.

Forskning är viktigt eftersom det leder till bättre diagnostik, behandling, vård och till kunskap om en hälsosammare livsstil. Fonden har stöttat forskning som förlängt livet för de som drabbats av hjärtinfarkt med 12 år och tagit fram banbrytande genombrott som pacemakern.

Patrik

Patrik drabbades av hjärtstillestånd

När Patrik gjorde sig redo att springa ett lopp kände han sig inte riktigt i form. Men han slog bort oron. Vad var det värsta som skulle kunna hända? Aldrig hade han kunnat ana hur illa det skulle sluta.

Den fysiska ansträngningen under loppet gjorde att Patriks hjärta plötsligt stannade. Han kollapsade mitt i banan och sjukpersonal tillkallades. Hans fru som stått i publiken såg på när Patrik fick hjärt‑lungräddning. I huvudet snurrade frågor – var det här slutet? Och hur hon skulle berätta för barnen?

Att händelsen trots allt inte innebar slutet för familjen beror på den snabba och kunniga hjälp Patrik fick. Han känner att det är tack vare den stora medvetenheten om hjärtstartare och hjärt-lungräddning som han fortfarande lever idag.

Började som kamp mot tuberkulos

Fonden grundades 1904 för att bekämpa dåtidens stora folksjukdom tuberkulos. Den hette då Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos. Tack vare starka eldsjälar, stöd från svenska folket och forskningsinsatser gjorde man stora framsteg. 1956 tog forskningen fram ett vaccin, och med tiden blev tuberkulosen i stort sett utrotad i Sverige. Samtidigt ökade dödligheten i hjärtsjukdom kraftigt. 1977 beslutades att huvuddelen av de insamlade pengarna skulle användas till klinisk forskning om hjärt- och lungsjukdomar. Tio år senare bytte fonden namn till Hjärt-Lungfonden. År 2010 har forskningen gjort att fler som skulle avlidit i hjärtinfarkt överlever och kan förvänta sig 12 extra levnadsår.

Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation som får ta del av överskottet från Postkodlotteriet – tack vare alla som har eller har haft en lott i Postkodlotteriet.

Läs mer om organisationen