Viktigt att skydda haven – och tumlaren

Våra hav är fantastiska och livsviktiga för oss människor. Men tyvärr håller vi på att förstöra dem. Haven är i kris. För att ge havens växt- och djurliv en chans att återhämta sig, behöver vi fler och bättre skyddade havsområden.

En art som är i akut behov av skydd, är tumlaren. Tumlaren är en liten tandval som blir runt 1,7 meter lång. Den är den enda val som förekommer regelbundet i svenska hav. Två av de största hoten mot tumlaren är risken att fastna i fiskenät och buller från till exempel sjöfart – ändå tillåts det idag i områden som är avsedda att skydda tumlaren.

Akut hotad tumlare

Ida Carlén, expert inom biologisk mångfald och naturskydd, berättar:

– Sverige har ett särskilt ansvar för tumlaren i Östersjön. 98 procent av populationen befinner sig i svenska vatten. Idag i Östersjön finns det några hundra individer kvar. De är akut utrotningshotade. Förlusten av en enda hona kan få konsekvenser för hela populationen.

För levande hav

För att skydda haven och dess invånare krävs kraftfulla åtgärder från världens länder. Det är hög tid att ansvariga politiker går från ord till handling och skapar den förändring som krävs.

Naturskyddsföreningen driver projektet Skyddat hav, tillsammans med partners i Kenya och Senegal.

– Vi arbetar för levande hav och för att våra skyddade havsområden verkligen skyddas, på riktigt, säger Johanna Källén Fox som är sakkunnig i marint områdesskydd och projektledare för Skyddat hav.

Hur det borde vara

Johanna Källén Fox och Ida Carlén ser ut över havet vid Stockholms skärgård.

– Jag önskar att man i framtiden ska kunna komma hit och se tumlarna när man står här i Stockholms skärgård, säger Johanna.

– Ja, det är så det borde vara. Det ska finnas tumlare här, säger Ida.

Läs mer om organisationen