Flyktingar för ett bättre klimat

Uganda är ett föredöme. Alla flyktingar i landet får en bit mark där de kan bygga hus och odla mat. De får också möjligheter att utbilda sig, arbeta och starta företag. I kombination med allt detta driver FN:s flyktingorgan UNHCR initiativet Gröna flyktingläger som hjälper klimatet och människor på flykt.

Ugandas mångåriga solidaritet och välkomnande av flyktingar från grannländerna har bidragit till en lång rad positiva effekter. Samtidigt har det inneburit påfrestningar för landets bördiga miljö. Till exempel har många träd huggits ned för att människor ska få bränsle, kunna elda och laga mat.

Gemensamma krafter

Joseph Mabwire är flykting från DR Kongo och fick skydd i flyktingbosättningen Nakivale i Uganda. Där såg han hur träden försvann och hur tydligt det påverkade miljön i området. Med stöd av UNHCR kan han arbeta för att bevara klimatet och göra områden grönare och mer hållbara. Joseph berättar:

– När vi såg att omgivningen förstördes så mobiliserade vi våra krafter. Nu har vi lyckats plantera över 160 000 träd.

Grönare flyktingläger

UNHCR:s lokala partnerorganisationer är väl medvetna om att klimatet är en global fråga och att alla måste bidra – även på regional nivå. Projektet Grönare flyktingläger kommer att plantera 1,5 miljoner träd i Uganda och Tanzania och hjälper flyktingar som Joseph Mabwire att plantera träd och i förlängningen motarbeta klimatförändringar.

Klimatet är livet

Satsningen har också gett Joseph och hans familj en helt annan grund att stå på i sitt nya land. Tack vare hög efterfrågan har han lyckats expandera sin verksamhet. Det går så bra att Joseph nu kan anställa personal från lokalbefolkningen. Ett fint exempel på att flyktingar bidrar till sitt nya samhälle.

– Det har hjälpt oss och våra familjer, så vi kan överleva. Om klimatet är okej, då är livet okej.

Fakta: Grönare flyktingläger

Totalt kommer projektet att plantera 1,5 miljoner träd. Hälften i Uganda och hälften i Tanzania.

Projektet främjar användandet av solcellsdrivna lampor inom läger och i loka samhällen.

Projektet stödjer även produktion av ekologiska briketter, som ersätter träd som bränsle, och har utvecklat nya typer av spisar som håller sig varma längre med väsentligt mindre bränsleförbrukning.

Projektet möjliggör för hundratals flyktingar att plantera träd men även odla frukt och grönsaker. De kan sedan sälja frukt och grönsaker på lokala marknader vilket ökar livskvaliteten och gör livet lättare för deras familjer.

UNHCR är en av 61 ideella organisationer som får ta del av överskottet från Postkodlotteriet, tack vare alla som har eller har haft en lott.

Läs mer om organisationen