Till vänster: Stina som arbetar för Kvinna till Kvinna. Till höger: Blagica som arbetar för EcHO. Foto: Maja Janevska Ilieva

Var tredje kvinna utsätts för våld

Mäns våld mot kvinnor är ett problem som drabbar miljontals kvinnor världen över. Faktum är att var tredje kvinna utsätts för våld eller sexuellt våld någon gång under sitt liv. Inte sällan handlar det om våld i nära relationer. Organisationen Kvinna till Kvinna jobbar för att ändra på detta.

I februari 2020 gjorde Kvinna till Kvinna en intervju med Nada, vars man har misshandlat henne i över tio år. Nada är ett fingerat namn.

”Min man är alkoholist”

Nada är lite över 50 år. Hon bor i Štip, i östra Nordmakedonien, och arbetar i en textilfabrik. Hon har en dotter och tre barnbarn. Nada börjar att berätta om sitt liv med följande ord:

– Min man är alkoholist.

I över tio år har han misshandlat henne. De senaste två åren har han varit konstant onykter och blivit allt mer våldsam. Med jämna mellanrum kastar han ut henne ur huset, tvingar henne att bo hos släktingar, ibland i några dagar, ibland månader.

– Han tar tag i mina kläder och kastar ut mig. Låser dörren. Jag bor hos andra eller ute på gatan, säger Nada. Vart kan jag ta vägen?

Jagade henne med en yxa

I januari 2019 eskalerade våldet och Nadas man jagade henne med en yxa.

– Den gången kastade han ut mig och lät mig inte ta någonting med mig. Kläderna på kroppen var det enda jag hade. Inga skor. Jag kom tillbaka dagen efter för att hämta några saker. Då tog han tag i yxan och skrek:

– Du är en hora!

Nada anmälde händelsen hos polisen som hänvisade henne till organisationen EcHO, Educational Humanitarian Organization, en organisation som samarbetar med Kvinna till Kvinna. Nada ringde till EcHOs juridiska rådgivare, Blagica Kirov, som ger kostnadsfri juridisk hjälp till flickor och kvinnor som blivit utsatts för våld.

– Blagica har varit mitt stöd i allting, säger Nada.

Hon sträcker sig över bordet och tar Blagicas hand.

– Hon hjälper mig med lagliga processer, hon talar i telefon med polisen och med socialtjänsten, säger Nada.

Mannen tvångsbehandlas

För tillfället är Nadas man inlagd på sjukhus för tvångsbehandling. När han åkte hemifrån lämnades Nada med otaliga tomflaskor och obetalda räkningar.

– Det var så många flaskor. Tvålitersflaskor, enlitersflaskor, halvlitersflaskor. Med min lön på 12 000 denarer (cirka 2000 svenska kronor), skulle jag köpa mat till mig själv och betala alla obetalda räkningar. Stödet från EcHO har varit helt avgörande, säger Nada.

– De har betytt så mycket, för det finns ingen annanstans att vända sig. Ingen förstår dig, ingen hjälper dig, ingen ser hur utsatt du är. Om du ringer polisen tar det lång tid innan de kommer. Du kan vara död när de når fram.

Rädd för framtiden

Ungefär ett år har gått sedan händelsen med yxan. Nada är rädd för vad som ska hända när hennes man kommer ut från sjukhuset.

– Om det är något, så vet hon vart hon kan vända sig, säger Blagica och kramar Nadas hand.

– Hon är som en syster för mig, säger Nada om Blagica. Jag älskar henne som en syster. Hon har hjälpt mig så mycket sedan den dagen då jag ringde henne första gången.

Läget i Nordmakedonien

Nordmakedonien är ett av de länder där Kvinna till Kvinna samarbetar med lokala organisationer. Kvinnorörelsen i Nordmakedonien växte fram under 1990-talets arbete för fred och för att hjälpa de tusentals flyktingar som kom från Kosovo. Sedan dess har kvinnors aktivism gett resultat, bland annat i form av en vallag som säger att minst 40 procent i parlamentet ska vara kvinnor. Men idag arbetar kvinnorättsförsvarare i Nordmakedonien i motvind. Samhället präglas av spänningar mellan etniska grupper och civilsamhällets möjligheter att agera har begränsats.

Våldet är utbrett

Det finns en anti-diskrimineringslag och en familjelag som förbjuder våld i hemmet. Trots det är mäns våld mot kvinnor utbrett i Nordmakedonien. De patriarkala värderingarna är starka, förändringar går långsamt och samhällets stöd till misshandlade kvinnor är svagt. Det är framför allt lokala kvinnoorganisationer som hjälper kvinnor som utsätts för våld. Särskilt utsatta är minoritetsgrupper, som romska kvinnor. Bland dem är antalet tonårsgraviditeter högt och de saknar ofta tillgång till hälsovård.

Våldets konsekvenser

Mäns våld mot kvinnor finns i alla kulturer, samhällen och samhällsklasser. Det får allvarliga konsekvenser både för dem som är direkt utsatta och för hela samhället. Våldet tystar kvinnor och deras kamp för förändring. Jämlikhet, hållbar fred och säkerhet för alla kan inte uppnås förrän kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. Först när våldet upphör kommer flickor och kvinnor att kunna delta i samhället på lika villkor som männen.

Om Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993 och är idag en av världens främsta kvinnorättsorganisationer med över 150 partnerorganisationer i 20 länder. Organisationen arbetar på plats i områden drabbade av krig och konflikt för att stärka kvinnors inflytande och makt, sätta stopp för våld mot kvinnor och synliggöra kvinnors kamp för fred och mänskliga rättigheter.

Kvinna till Kvinnas vision:

  • En värld där det råder hållbar fred byggd på demokrati och jämställdhet, och där konflikter hanteras med ickevåldsmetoder.
  • En värld där mänskliga rättigheter respekteras och alla människor kan känna trygghet och säkerhet.
  • En värld där kvinnor har makt och inflytande över beslut och är fullvärdiga aktörer i samhällsutvecklingen.

1 av 3

kvinnor i världen utsätts för våld eller sexuellt våld någon gång under sitt liv

120 miljoner

flickor världen över har utsatts för våldtäkt eller andra tvingande sexuella handlingar