Skogen som tog slut

Skogsbolagen påstår att Sverige har mer skog idag än på 100 år. Det stämmer inte. Däremot är det sant att vi har fler trädplantage än någonsin. Men trädplantage är inte samma sak som skog. Skogen består nämligen av så mycket mer än bara träd. Nu ska Fältbiologerna, med stöd från Postkodstiftelsen, uppmärksamma hur viktigt det är att bevara Sveriges skogar.

Skogen som tog slut – det låter som en mörk och påhittad saga. Dessvärre är det snarare mörka fakta. Det är också namnet på ett av Fältbiologernas projekt för att sprida kunskap om vad som håller på att hända med skogarna i vårt land.

Postkodstiftelsen och Fältbiologerna

Postkodstiftelsen tar del av Postkodlotteriets överskott varje år. Här används utdelningen för att sprida Postkodlotteriets vision om ett starkare civilsamhälle genom att ge ekonomiskt stöd till olika projekt – både i Sverige och övriga världen.

Ett av många initiativ som Postkodstiftelsen stödjer är Fältbiologernas projekt Skogen som tog slut. Rent konkret går det ut på att uppmärksamma vad som är skillnaden mellan trädplantage och riktiga skogar. Men varför är det viktigt att förstå skillnaden?

Det här är trädplantage

Trädplantage är raka rader av samma träd och i övrigt nästan helt dött. Trädplantage är inte heller starka nog att klara klimatförändringarnas utmaningar, ökande skogsbränder och stormar.

Det här är skog

En skog är ett område som varit opåverkad av mänskliga aktiviteter så länge att den till största delen har återfått de egenskaper som kännetecknar urskog, alltså skog som aldrig utsatts för mänsklig påverkan.

Vi har nästan inga skogar i Sverige som är helt opåverkade av människan. Däremot finns skogar som har haft lång tid att återhämta sig och därmed är väsentliga för den biologiska mångfalden

En skog innehåller många olika trädsorter i olika åldrar, både barrträd och lövträd. Här ryms flera naturtyper som myrar, bäckar och både gläntor och tät växtlighet. Allt det här leder till att livet i skogen är synonymt med många sorters djur, växter och andra arter.

Det är bråttom

Eftersom det inte är hållbart att fortsätta som vi gör nu, vill Fältbiologerna att Sverige tar ett helhetsgrepp kring hur skogen ska användas Och det är extra viktigt att agera snabbt. Skogen växer och återhämtar sig långsamt. Det tar oftast ungefär 150 år att få den att må bra igen.

Läs mer om skogen

Svenska Postkodstiftelsen är en av 61 ideella organisationer som får ta del av överskottet från Postkodlotteriet, tack vare alla som har eller har haft en lott.

Läs mer om Postkodstiftelsen