”Covid-19 är visst farligt för barn”

World Childhood Foundation har i över 20 år arbetat med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn, i och utanför Sverige. Organisationen grundades av drottning Silvia som nu sänder en videohälsning till alla vuxna i samband med spridningen av covid‑19.

Childhood vet att när barn isoleras, ökar risken för våld och övergrepp. Avbrott från skola och vardag gör att många barn förlorar kontakten med trygga vuxna i sin omgivning. De spenderar dessutom mer tid på nätet. I spåren av covid 19 syns redan en ökning av våld i nära relationer, grooming på nätet (kontakt med barn i sexuellt syfte) och ökad spridning av övergreppsmaterial.

Childhoods råd till dig som är vuxen

Var uppmärksam på dina egna barn och andra barn i din närhet som kanske saknar en trygg familjesituation. Visa att du finns där för dem. Lita på din magkänsla och kontakta socialtjänst, skola eller polis om du är orolig. Engagera dig i vad ditt barn gör på nätet och förklara att alla regler som gäller i verkliga livet även gäller där.

Childhoods råd till dig som är barn

Om någon av dina vänner eller du själv mår dåligt kan du prata med någon vuxen du litar på. Gör någon dig illa kan du kontakta BRIS eller polisen. Kom ihåg att det är vuxnas ansvar att se till att ingen gör barn illa. Ingen får göra dig ledsen eller få dig att må dåligt varken hemma, på nätet eller någon annanstans. Du är inte ensam och det är aldrig ditt fel.

Som lottköpare hos Postkodlotteriet är du med och stödjer Childhoods viktiga arbete.

Läs mer om Childhood