”Jag orkar inte leva mer, mamma”

Idag är självmord den vanligaste dödsorsaken bland barn och unga mellan 10 och 24 år. En av alla som försökt ta sitt liv, men som överlevt, är Nora. Utanförskap och mobbning gjorde att Nora mådde väldigt dåligt. Dessutom hade hon ADHD vilket visade sig senare. Som tur var fick Nora hjälp i tid.

– Jag har varit konstant rädd, berättar Ulrika som är mamma till Nora. Nora har försökt ta sitt liv flera gånger. En gång ringde hon till mig och sa: Mamma, jag orkar inte mer. Jag frågade: Vad är det du inte orkar? Jag orkar inte leva mer, mamma, sa hon.

Som mamma blev Ulrika helt förkrossad, det var som att hon tappade fotfästet, samtidigt som hon kände att hon måste vara stark. Hon berättar att när Nora var yngre så hamnade hon ofta utanför och blev mobbad av några tjejer.

– Hennes självkänsla knäcktes så det blev bara svårare och svårare. När hon gick i sjätte klass började hon få panikångestattacker och mådde riktigt, riktigt dåligt.

"Jag tänkte att det måste vara något fel i mitt huvud, det måste vara något fel i min hjärna”

Nora berättar:

– Jag slutade gå till skolan. Jag låtsades vara sjuk. Jag började slå mitt huvud i väggar och började skada mig själv. Sen efter några år blev det ännu värre. Jag tog piller och försökte ta mitt liv några gånger, för jag orkade inte mer. Jag tänkte att det måste vara något fel i mitt huvud, det måste vara något fel i min hjärna.

– Tyvärr är det alldeles för många ungdomar som känner så här, och det pratar vi så lite om, Ingen ska behöva må så dåligt att man inte vill leva längre, säger Ulrika.

Noras mamma kontaktade BUP och det visade sig att Nora hade ADHD.

– När jag fick diagnosen så kändes det skönt. Det är inte fel på mig, det finns tusentals andra människor som har samma sak.

Efter att Nora fått diagnosen fick hon den hjälp hon så länge behövt.

– Idag mår jag bra, säger Nora. Och jag vill fortsätta leva. Jag vill ha en framtid.

Fler och fler mår dåligt

Allt fler barn och unga lider av psykisk ohälsa. Och många av de som drabbas, och deras anhöriga, kämpar i ensamhet. Statistik från Socialstyrelsen visar att 168* ungdomar i åldern 0‑24 år tog livet av sig 2019, varav 55 flickor och 113 pojkar. Det blir ungefär tre unga människor per vecka, som avslutar sina liv alldeles för tidigt och lämnar förtvivlade familjemedlemmar efter sig.

På Hjärnfonden vet man att dödstalen går att få ner med förebyggande insatser.

– Socialstyrelsens senaste statistik över antalet unga som begår självmord är en dyster läsning. Det är oacceptabelt att antalet självmord är så höga. [---] Vi behöver mycket mer nationell samordning, mer resurser för självmordsprevention och mer forskning. Dessutom ska varje självmord utredas, det görs inte idag, säger Anna Hemlin, generalsekreterare för Hjärnfonden.

Nollvision för självmord

2008 antog regeringen en nollvision för självmord. Ändå har antalet självmord bland unga inte minskat. Det borde vara självklart att prioritera barn och unga, men i dagsläget satsas det för lite resurser för att en nollvision ska vara möjlig.

– Nu måste regeringen göra verklighet av nollvisionen som antogs för mer än tio år sedan. Och det är bråttom. Psykisk ohälsa är en av de enskilt starkaste riskfaktorerna för suicid. Ju snabbare vi sätter in rätt hjälp i tid desto färre självmord, säger Anna Hemlin.

Hjärnfonden och Barnhjärnfonden

Barnhjärnfonden är en del av Hjärnfonden, med fokus på att finansiera livsviktig forskning om barnhjärnan. Idag vet vi för lite om barnhjärnan för att kunna ge rätt hjälp när något går fel. Det behövs mer forskning och mer kunskap.

– Barnhjärnfondens uppgift blir att öka kunskapen om hela barnhjärnan och påverka samhället – vård, skola, omsorg och attityder, säger Anna Hemlin. Det kommer att ta tid men vi är uthålliga!

Hjärnfonden är en av ett 50-tal ideella organisationer som varje år får ta del av överskottet från Postkodlotteriet.

*15% av 168 räknas som ”osäkra självmord” då dessa personer dött av en skadehändelse där man inte kan vara helt säker på om avsikten var att begå självmord.

 

Läs mer om Hjärnfonden


Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade