Därför finns det hopp i Kwefaako

I Östafrikas storstäder lever sex av tio personer i slummen och bristen på värdiga bostäder är akut. Kvinnor och barn är särskilt drabbade, många är HIV-positiva, bor i skjul och har ingen tillgång till vatten eller toalett.

Kooperativet blev en vändning

När kooperativet Kwefaako bildades i Uganda hade skjulen i Kampalas slumområden just rivits till grunden. Tack vare utbildning och stöd av We Effect har kooperativet fått lära sig hur man bygger bostäder själva, till och med tegelstenarna till husen. Idag har de eget hus, egen toalett och rinnande vatten. Det finns hopp för kvinnorna i Kwefaako och barnen kan känna sig trygga.

Om We Effect

We Effect stödjer utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom. Organisationen fokuserar på att stötta småskaliga bönder för att de ska utveckla ett hållbart jordbruk och kunna skaffa sig ett värdigt boende.

Så stöttar We Effect

Arbetet går ut på att förse människor med kunskap, hjälpa dem att bättre nyttja sin mark och underlätta för dem att jobba tillsammans, bland annat för att anpassa sig till accelererande klimatförändringar. På så sätt kan de bli självförsörjande och ta klivet ur fattigdomen för gott. För att lyckas börjar We Effect med att förändra situationen för de mest utsatta – kvinnor och flickor.

Mot en rättvisare värld

Om kvinnor skulle ha samma rättigheter som män skulle fler barn gå i skolan och fler familjer ha mat på bordet. Därför arbetar We Effect med långsiktigt utvecklingsbistånd och fokuserar på kvinnor och flickors rättigheter. Genom att stärka kvinnor och flickor bidrar We Effect till utvecklingen mot en rättvisare värld.

We Effect är en av 61 organisationer som får ta del av Postkodlotteriets överskott. Alla som har en Postkodlott bidrar till We Effects viktiga arbete.