De kämpar för ett liv utan kedjor

En av tio människor i världen lider av någon form av psykisk ohälsa. Ändå är psykiskt välbefinnande en av de mest icke-prioriterade områdena inom den globala folkhälsan. Project Unshackle är ett internationellt projekt som drivs av Human Rights Watch. Det konkreta målet med projektet är att bokstavligen frigöra alla de personer med psykisk ohälsa som är fastlåsta med kedjor och som hålls i fångenskap.

Okunskap och rädsla ligger bakom

I mer än 60 länder är personer med psykisk ohälsa kedjade och fastspända i hemmet eller på institutioner. Okunskap, rädsla och politiskt misslyckande är en del av förklaringen till varför inlåsning av människor med psykisk ohälsa fortfarande förekommer runt om i världen.

Med projektet Unshackle har Human Rights Watch flyttat upp frågan till regeringsnivå i Ghana, Nigeria, Somalia och Indonesien. Syftet är att förändra synsättet på psykisk ohälsa med hjälp av konkreta lösningar som främjar respekt och värdighet för den enskilde personen.

Lyckad satsning i Indonesien

Arbetet med att stoppa inlåsningen av personer med psykisk ohälsa växer snabbt med hjälp av både lokala och nationella initiativ. I Indonesien har regeringen lanserat ett landsomfattande program för att sprida kunskap och tillhandahålla de verktyg som behövs för att ge människor med psykisk ohälsa ett värdigt liv utan bojor.

De har utbildat 25 000 människor som i sin tur har utbildat samhällsarbetare över hela landet. Dessa samhällsarbetare går dörr till dörr och erbjuder stöd med fokus på psykisk hälsa och välbefinnande inom det lokala samhället. Hittills har programmet nått 48 miljoner hushåll, cirka 70% av den indonesiska befolkningen. En satsning som gett resultat i kampen för alla människors rätt att leva sina liv i frihet.

Det här är Human Rights Watch

Human Rights Watch är en oberoende internationell organisation som försvarar mänskliga rättigheter världen över. Organisationen grundades 1978 och består av cirka 500 människorättskämpar från 86 nationaliteter, många med bakgrund som nationella experter, jurister och journalister.

Läs mer om organisationen

Human Rights Watch är en av de 61 organisationer som varje år får ta del av Postkodlotteriets överskott och alla som har eller har haft en Postkodlott bidrar till deras viktiga arbete.