Ecpat hjälper utsatta barn och unga

I pandemins kölvatten är risken större än vanligt att barn och unga utsätts för sexuell exploatering, både på och utanför nätet. Barnrättsorganisationen Ecpat som arbetar för att motverka sexuell exploatering av barn, har därför startat en stödlinje för barn och unga där ingen fråga är för liten eller för stor.

Stödlinjen ger råd och hjälp

Varje minut utsätts barn och unga för hot och sexuella övergrepp. När pandemin bröt ut såg Ecpat att barns utsatthet ökade ännu mer. I mars 2020 öppnade därför Ecpat en stödlinje dit barn och ungdomar kan vända sig och berätta om sexuella kränkningar, hot och övergrepp.

Det spelar ingen roll om övergreppet har skett på nätet eller utanför, och ingen fråga är för liten eller för stor. Ecpat är vana att prata med barn och har stor kunskap om sexuell exploatering av barn och unga. För många av de utsatta barnen, är kontakten med Ecpat första gången de pratar med någon om det som hänt. Och inget barn ska behöva lämnas ensamt med sin upplevelse.

Förebyggande arbete

Ecpats arbete görs med barnkonventionen och barnets rätt att inte utnyttjas sexuellt som utgångspunkt. En viktig del av Ecpats verksamhet är förebyggande, där de på olika sätt sprider kunskap till barn, ungdomar och föräldrar. Organisationen jobbar även med opinionsbildning mot beslutsfattare, där ett konkret exempel på det är att det numera är straffbart att ens föreslå en träff med ett barn i sexuellt syfte.

Ecpat har även tagit initiativ till ett samarbete med polisen och de största internetleverantörerna, för att motverka att övergreppsmaterial sprids på nätet.

Finns det misstankar om att barn utsätts för sexuell exploatering kan man vända sig till Ecpat Hotline. Det är en anmälningssida där tipsen vidarebefordras till polisen, och där man kan vara helt anonym. De tar också ned kränkande bilder och filmer på barn från nätet.

Det här är Ecpat Sverige

Ecpat är en opolitisk och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Ecpat Sverige bildades 1996 och är en självständig medlem i Ecpat Internationals globala nätverk.

Sedan 2010 är Ecpat Sverige en av de 61 organisationer som får ta del av Postkodlotteriets överskott varje år. Alla som har en Postkodlott bidrar till deras viktiga arbete.

Läs mer om Ecpat