Malmö står upp mot våldtäkter

För tolv år sedan presenterade Amnesty rapporten ”Fallet nedlagt”. Den beskrev den mörka och aktuella situationen för våldtäkt i de nordiska länderna. 2019 sammanställde Amnesty en ny rapport – ”Time For Change”. Och skillnaden mellan rapporterna sätter fingret på något mycket viktigt. De är nämligen skrämmande lika varandra.

Olika former av övergrepp och våld mot kvinnor är utbrett och har en lång och fasansfull historia. Men för två år sedan togs ett viktigt steg när Sverige fick en ny våldtäktslagstiftning. Numera är det ett brott att ha sex med någon som inte deltar frivilligt. Ändå fortsätter våldtäkterna och annat könsbaserat våld mot kvinnor. Malmö är inget undantag".

Inget har hänt

Amnestys kvinnorättsgrupp i Malmö bildades 2018. Deras arbete grundar sig till stor del på det faktum att väldigt lite har hänt mellan den tid de båda rapporterna togs fram. Hela den rättsliga apparaten som ska skydda och försvara utsatta kvinnor tycks ha lunkat på i samma takt. Det är ett underbetyg till vårt moderna samhälle – och naturligtvis oacceptabelt.

Dags att agera

Kvinnorättsgrupp Amnesty Malmö har tagit sig an uppgiften med hänvisning till Amnestys nya rapport ”Time For Change – Justice for rape survivors in the Nordic countries”, som även har blivit ett kampanjarbete. I korthet innehåller arbetet tre olika faser:

  1. Krav att polisen ska prioritera våldtäktsärenden. Amnesty har även genomfört en turné där lokala kvinnorättsgrupper deltog på olika festivaler runt om i hela landet.
  2. Arbete med attityder genom att analysera språket som lokala tidningar använder när de rapporterar om våldtäkt.
  3. Förberedande arbete mot Region Skåne för att de ska bli bättre på att erbjuda stöd till överlevare av sexuellt våld – även de som inte anmäler våldet till polisen.

Utökade resurser

Polisledningen har lämnat ett efterlängtat besked om att de ska itu med polisens våldtäktsarbete och anställa fler personal som utreder brotten. De ska även granska andra brister i polisens utredningar. Amnesty välkomnar detta och kommer följa utvecklingen noga tills de ser klara förbättringar.

Läs mer om Amnesty

Amnesty och Postkodlotteriet

Undrar du vad Amnesty i Malmö har med Postkodlotteriet att göra?

Amnesty är en av de organisationer som Postkodlotteriet stöttar och som får ta del av överskottet varje år.

Bara i Malmö bidrog lottköparna med 102 miljoner kronor till välgörenhet under perioden 2015‑2019. Tack alla lottköpare i Malmö!