Café David stillar hunger och ensamhet

Att effekterna av coronapandemin drabbar redan utsatta människor blir tydligt i Skåne Stadsmissions verksamheter. Isolering och en ännu tuffare arbetsmarknad än tidigare, leder till ökad ensamhet och fattigdom. Som tur är finns Café David i centrala Malmö. Där kan man få frukost, en varm dusch, rena kläder och – inte minst – gemenskap.

Ingrid Foschi är platsansvarig på Skåne Stadsmissions Café David i Malmö. Hon berättar:

– Corona har ställt allt på ända för många. Jag har träffat äldre besökare som klagar på att “huvudet inte fungerar”, att de inte kan tänka klart. Ensamheten gör dem förvirrade, de äter inte som de ska, sover sämre och mår dåligt när alla rutiner försvinner.

Till Café David kommer människor för att få i sig en rejäl frukost, och för att hitta gemenskap och rutiner i en tuff vardag.

– Många lägger upp sina dagar utifrån de aktiviteter som kyrkor och andra mötesplatser arrangerar, och nu när det mesta har stängt, eller blivit digitalt, har de inget socialt sammanhang. Ensamheten är tuff och för oss blir det tydligt hur viktig den samvaro vi kan erbjuda är för många. Jag hör besökare berätta hur skönt det är att få träffa människor som känner igen dem, hur viktigt det är med sällskap när man äter, säger Ingrid Foschi.

"Utan Café David tror jag inte att jag hade levt i dag. Här kan man få en värmande dusch och byta kläder. Sen gå ner och äta en god och mättande frukost. Prata en liten stund och hitta gemenskap."

– Stammis på Café David

”Det kan drabba vem som helst”

En av stammisarna berättar att han kommit till Café David sedan 2012 då han blev hemlös under en period.

– Det är ingen hemlighet varför jag blev hemlös, det kan drabba vem som helst. Tidigare jobbade jag som målare och fastighetsskötare. Jag flyttade ihop med en tjej som sparkade ut mig och ett år tidigare hade min mamma gått bort. Det blev för mycket och jag hamnade på psyket.

När jag kom ut hade jag ingenstans att bo och jag bodde i ett tält i ett år. På sommaren gick det an, men med vintern kom kylan. Det var kallt när man vaknade på morgonen. Utan Café David tror jag inte att jag hade levt i dag.

Här kan man få en värmande dusch och byta kläder. Sen gå ner och äta en god och mättande frukost. Prata en liten stund och hitta gemenskap. Det räddade livet på mig, berättar han och tillägger att Café David fortsätter att vara en väldigt viktig plats för honom trots att han idag har ett boende.

Här har han ett nätverk och människor som saknar honom om han inte dyker upp, och det är viktigt – inte minst under en pandemi.

"Jag får ofta höra från äldre besökare att de inte hade klarat sin ekonomi om de inte kunde äta frukost hos oss."

– Ingrid Foschi

För många räcker inte pengarna

Ingrid Foschi berättar att många äldre som har ett boende, ändå behöver Café David både för det sociala sammanhanget och för att få i sig tillräckligt med mat.

– Jag får ofta höra från äldre besökare att de inte hade klarat sin ekonomi om de inte kunde äta frukost hos oss. Pengarna räcker inte för att få tillräckligt med mat, säger hon och förklarar att många är beroende av mat de får till skänks från olika organisationer. Vad de får varierar från gång till gång.

– Det händer att någon kommer med en påse kakor, att det är vad som funnits just den dagen. När de inte har tillgång till näringsriktig mat blir frukosten hos oss extra viktig. Gröt, mackor, ägg och kaffe blir en bra start på dagen, säger hon.

Mer om Café David

Skåne Stadsmission driver Café David i Malmö och Kristianstad. Här kan den som lever i en socialt utsatt situation äta frukost, ta en dusch, få rena kläder och skor. Här finns också möjlighet att träffa kurator, sjuksköterska, läkare och tandläkare. Café David serverar också dagligen lunch till cirka 100 matgäster till en mycket låg kostnad. Många av besökarna är hemlösa, och flera är pensionärer som har svårt att leva på sin inkomst.

Det här gör Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligare Skåne. De erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt, till människor som lever i utsatta livssituationer. Målet är att förebygga utanförskap och stärka individers makt över sitt eget liv.

Ett av de problem som Stadsmissionen arbetar med är fattigdom. Skåne Stadsmission möter allt fler människor som inte har råd med det mest nödvändiga, som mat och kläder. Siffror från

Statistiska centralbyrån visar till exempel att drygt 30 000 skånska barn lever i fattigdom. Av dessa bor 11 000 i Malmö.

Arbetet med att minska fattigdom

Arbetet med att minska människors ekonomiska och sociala utsatthet sker på kort och lång sikt. För att en människa ska kunna förändra sin situation krävs att grundläggande behov som mat och värme först är tillgodosedda. Därför spelar mat och gemenskap en stor roll i Stads­missionens arbete.

Men att äta gratis frukost på Café David eller att få mat på en familjeträff, löser inte problemen i längden. Därför arbetar Skåne Stadsmission nära de människor som kommer till dem för att de ska få stöd i att själva förändra sin och familjens situation.

Socionomer, jurister, sjuksköterskor och annan personal finns tillhands för att ge råd och hjälpa till i kontakter med myndigheter. På så sätt stöttar Stadsmissionen människor att själva få den hjälp de har rätt till, och i förlängningen öka den egna makten över sina liv.

Läs mer om Sveriges Stadsmissioner

Stadsmissionerna och Postkodlotteriet

Undrar du vad Stadsmissionerna i Malmö har med Postkodlotteriet att göra?

Stadsmissionerna är en av de organisationer som Postkodlotteriet stöttar och som får ta del av överskottet varje år.

Bara i Malmö bidrog lottköparna med 102 miljoner kronor till välgörenhet under perioden 2015‑2019. Tack alla lottköpare i Malmö!