Foto: Lisa Löwenborg

Ge dig ut på ett äventyr i veckan

Sedan coronapandemin bröt ut har intresset för friluftsliv exploderat. Man skulle lätt kunna tro att det är därför 2021 utsetts till friluftslivets år. Men nej, det bestämdes långt innan dess. Under friluftslivets år 2021 kommer Friluftsfrämjandet att bjuda på idéer och inspiration till mer friluftsliv i vardagen, så om du har lust att komma ut i naturen, anmäl ditt intresse och få Veckans äventyr i din mejlbox.

Vad är Friluftslivets år 2021?

 • Ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta, samt öka medvetenheten om friluftslivets värden.
 • Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige, bland andra Friluftsfrämjandet.

Veckans äventyr – uppdrag i naturen

Under friluftslivets år 2021 kommer Friluftsfrämjandet köra kampanjen ”Veckans äventyr” som innebär att de mejlar ut ett uppdrag i veckan, under hela året, till alla som vill.

Så om du vill göra ditt år till ett friluftsår, anmäl dig till Veckans äventyr.

Du kommer att få utmaningar, tips och inspiration till att få in mer friluftsliv i vardagen. Varje vecka får du ett uppdrag som du kan utföra ensam eller tillsammans med andra, stora som små. Till exempel kan uppmaningen du får vara att du ska vandra en ny stig, laga mat i naturen, cykla i skogen eller ta en siesta under bar himmel.

Friluftsfrämjandet ger dig också råd om hur äventyret blir roligare, tryggare och mer lärorikt. Dessutom innehåller varje mejl en utmaning från Skogsmulle till alla barn.

– För Friluftsfrämjandet är egentligen varje år friluftslivets år, så ingen är nöjdare än vi att i samband med denna satsning dela med oss av allt vi kan, säger Cajsa Rännar, kommunikatör på Friluftsfrämjandet och redaktör för Veckans äventyr.

"När naturen nu behövs mer än någonsin, tar vi på oss uppdraget att visa ännu fler vägen dit”

- Cajsa Rännar

Skogsmulle challenge och naturens roll

När covidkrisen slog till i Sverige och vi svenskar blev mer eller mindre isolerade i hemmen, såg Friluftsfrämjandet människors behov av att ta sig ut i naturen. De lanserade då ”Skogsmulle challenge”, där Skogsmulle i sociala medier kom med en daglig utmaning, som en hjälp för alla att ta sig ut en stund varje dag.

Kampanjen nådde över en miljon människor i sociala medier och tusentals personer delade bilder på sina avklarade utmaningar. Många hörde också av sig för att visa uppskattning. Det blev väldigt tydligt att naturen hade en viktig roll att fylla under året 2020.

– Friluftslivet har kanske aldrig varit så viktigt som nu. Naturen förlänger våra vardagsrum och ger oss ett tryggt livsrum för stillsamma stunder, för vandrande möten, för motion och för lek. När naturen nu behövs mer än någonsin, tar vi på oss uppdraget att visa ännu fler vägen dit, säger Cajsa Rännar.

Foto: Daniel Ohlsson

Många blev medlemmar under 2020

När Friluftsfrämjandet tittar på medlemssiffrorna för 2019 och 2020 får de svart på vitt hur intresset ökat under coronans år. 19% fler är medlemmar oktober 2020 än 2019, och starkast är ökningen bland medlemskapen för barn som ökat med 26%.

"Många har hittat ut i naturen och förstått vilken fantastisk tillgång friluftslivet kan vara för vår psykiska och fysiska hälsa”

- Adam Bergsveen

Adam Bergsveen, kommunikationschef på Friluftsfrämjandet, menar att många har hittat ut i naturen och förstått vilken fantastisk tillgång friluftslivet kan vara för vår psykiska och fysiska hälsa.

– Att vi nu kan se att också fler har blivit medlemmar i Friluftsfrämjandet gör oss jätteglada – det betyder att fler får komma ut på trygga, roliga och lärorika äventyr med våra duktiga ideella ledare. Vårt fokus nu är att utbilda ännu fler ledare, så att vi kan möta den stora efterfrågan. Naturen kommer fortsatt spela en viktig roll för hur vi tillsammans kan hålla i och hålla ut i coronakrisen, säger Adam Bergsveen.

Naturen är världens bästa klassrum

Att naturen påverkar hälsan vet de flesta, men det finns många andra fördelar med att vara ute i naturen. Ute upplever vi med alla sinnen. Vi känner, luktar, lyssnar, tittar och ibland smakar.

Det ger nya intryck och perspektiv som förstärker inlärningen. Forskning har visat att uteundervisning har positiva effekter på inlärningsförmågan och därmed på hur man presterar i skolan.

Undervisning utomhus bidrar till ökad studiemotivation, minskad stress och jämnar ut skillnader mellan hög- och lågpresterande barn. Skolan har en unik möjlighet att nå alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund och genom utomhusundervisningens effekter kan varje barn få bättre förutsättningar.

Redan de gamla grekerna

Undervisning utomhus har funnits sedan långt tillbaka i tiden. Långt innan folkskolan, faktiskt redan under antiken. Ellen Key, Maria Montessori och Friedrich Fröbel förespråkade uteundervisning med alla sinnen, men med tiden glömdes mycket bort och ersattes av klassisk katederundervisning.

1957 blev Friluftsfrämjandet pionjärer i utomhuspedagogik i Sverige. Då föddes Skogsmulle. Idag finns Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik i cirka 400 förskolor och skolor i Sverige.

Regeringens 10 friluftsmål

År 2012 beslutade regeringen att Sverige skulle ha tio friluftsmål. Ett av dessa mål är ”Ett rikt friluftsliv i skolan”. Men Naturvårdsverkets senaste uppföljning visar att alltför många skolor misslyckas med att bedriva undervisning i enlighet med målet.

Naturvårdsverkets senaste uppföljning av riksdagens nationella friluftsmål ”Ett rikt friluftsliv i skolan” visar en negativ trend. Utevistelse i skolan prioriteras inte, dessutom saknas kompetens hos lärare och stöd från ledning. Friluftsfrämjandet har med anledning av detta låtit genomföra en enkätundersökning bland Sveriges kommunpolitiker.

Tre av fem, 62 procent, av de svarande kommunpolitikerna uttrycker att det är oroande att skolorna saknar rätt förutsättningar att ge varje barn både tillgång till och kännedom om friluftslivet.

Nästan sju av tio kommunpolitiker anser att det bör införas en friluftsmärkning för förskolor och skolor.

– Friluftsmålet är inget ouppnåeligt mål. Barn går miste om ett rikt friluftsliv i skolan, helt i onödan. Vi har redan precis det som kommunpolitikerna efterfrågar och använder det dagligen genom våra verksamheter I Ur och Skur, Skogsmulle i förskolan och Skogshjältarna. Den dagen då politikerna beslutar sig för att ta tag i friluftsmålet står vi redo. Och då kan alla barn oavsett var de bor någonstans få chans till ett rikt friluftsliv i skolan, säger Lina Lagström, ansvarig för erbjudandet till förskola och skola i Friluftsfrämjandet.

Regeringens 10 friluftsmål

 1. Tillgänglig natur för alla
 2. Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet
 3. Allemansrätten
 4. Tillgång till natur för friluftsliv
 5. Attraktiv tätortsnära natur
 6. Hållbar regional tillväxt och landsbygds­utveckling
 7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
 8. Ett rikt friluftsliv i skolan
 9. Friluftsliv för god folkhälsa
 10. God kunskap om friluftslivet

Du kan läsa mer om målen på naturvårdsverkets hemsida

Fakta om Frilufts­främjandet

Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. Med över 108 000 medlemmar är Frilufts­främjandets Sveriges största friluftsorganisation. Frilufts­främjandet finns också i 400 förskolor och skolor genom I Ur och Skur, Skogsmulle i förskolan och Skogshjältarna.

Läs mer om Friluftsfrämjandet

Sedan 2010 är Friluftsfrämjandet en av de cirka 50 organisationer som varje år får dela på Postkodlotteriets försäljningsöverskott. Tack till dig som har en Postkodlott och som därmed bidrar till Friluftsfrämjandets arbete!