Dina Alami talar på Peace Talks vid FN i Genève

Fryshuset utbildar unga fredsbyggare

På Fryshuset i Stockholm pågår ett viktigt arbete bland unga, nämligen arbetet för konfliktlösning och fred. Unga vuxna idag, behöver hantera ett polariserat samhälle med konflikter både lokalt och globalt. Det är inte ovanligt att man som ung befinner sig i konfliktfyllda situationer utan erfarenhet eller kunskap om hur man kan lösa dem. Vardagen är riskfylld.

Unga ledare utbildas i konfliktlösning

I projektet Unga Fredsbyggare satsar Fryshuset på att öka unga ledares kunskap i konfliktlösning och medling, med syftet att skapa ett tryggare och mer inkluderande Sverige. Fryshuset utbildar i varför konflikter uppstår och eskalerar, och hur de kan förebyggas. De som får delta i kursen väljs ut med kriteriet att de genom sina yrken eller informella roll i det område de lever i, ska ha möjlighet att påverka många ungas liv, och att de ska vara trovärdiga budbärare.

Genom det här projektet har Fryshuset snart nått 90 unga ledare runtom i landet i åldrarna 18–29 år. De som valts ut till programmet har visat ett stort engagemang för att skapa trygghet för andra unga i sin vardag eller genom sitt arbete.

Ungas expertis är en del av lösningen

Sarah Dolah är projektledare på Fryshuset och berättar:

– Vi jobbar också för att lyfta fram unga ledares kunskap och erfarenhet om vad vi behöver göra för att bygga ett långsiktigt fredligt Sverige. Vi vill att beslutsfattare och politiker aktivt eftersöker ungas expertis i frågan. Unga tenderar att ses som en del av problemet när det pratas om olika typer av konflikter, vi vill att de ses som en del av lösningen. Vi kommer fortsätta stärka unga att ta plats i dessa frågor då det rör deras liv, framtid och trygghet.

En metod från Nordirland

Fryshuset har genom projektet tagit in en internationell metod i konfliktlösning och medling som skapades på ett fredscenter i Nordirland under tiden för det inbördeskrig som länge pågick där. Metoden kallas Dialogue for Peaceful Change. Den går att applicera på alla konfliktsituationer i livet, från de personliga till de samhälleliga.

– Genom att stärka unga ledares kompetens inom det här området hoppas vi att de kan skapa trygghet runt omkring sig, genom att förebygga konflikter och hantera svåra situationer som uppstår, säger Sarah Dolah.

Sarah Dolah, projektledare på Fryshuset

Sagt om utbildningen

En av de som deltagit i utbildningen, Abdirazak Daoud, säger så här:

– Man ser saker på ett annat sätt och kan testa verktygen direkt i verkligheten. Man växer verkligen. Ser saker ur ett nytt perspektiv med ny kunskap. Det är väldigt givande, och särskilt i personliga relationer tror jag. Man har nytta av det hela tiden. Man får med sig en verktygslåda i hur man möter unga och förstår dem lite bättre. Man får respekt och förståelse för vissa situationer de befinner sig i.

Dina Alami om sin bästa vän

Ett exempel på ovanstående – att Unga Fredsbyggare bidrar till FN:s resolution 2250 om Unga, Fred och Säkerhet – är att Fryshuset 2019 skickade en ung ledare, Dina Alami, till ett event som heter Peace Talks vid FN i Genève. Där berättade hon om sin upplevelse av att ha varit bästa vän med en kille som blev skjuten till döds.

I had a friend that was one of those young people seeking a sense of belonging. His name was Oliver. And unfortunately he found a destructive way of life, that eventually got him killed.

- Dina Alamis tal till FN i Genève

Dina Alami lyfte vikten av att bygga tillit mellan unga och samhället och sa att ”det som måste ske nu är att Sverige måste lyssna på våra berättelser och ta våra erfarenheter på allvar. Vi som är påverkade av våldet måste bli inkluderade i att skapa hållbara lösningar. Och det inkluderar även killarna med skjutvapnen. Deras perspektiv behöver också inkluderas, så att människor förstår varför de valt en väg som bara kan leda till lidande, förlust och trauma.”

Varför unga dras in i gängkriminalitet

I februari 2020 höll Fryshuset en stor konferens som besöktes av 400 personer. Den hette ”Den första som såg mig var en gängledare” och lyfte frågan om varför unga dras in i gängkriminalitet och våld, från flera olika perspektiv. Unga fick berätta om hur de såg på saken, Stockholms stadsborgarråd Anna König Jerlmyr och socialborgarråd Jan Jönsson lämnade sin syn på saken. Skolan, civilsamhället och polisen gav sin analys.

Synen var samstämmig: Frågan är komplex och vi behöver prata mycket mer om vilka grundorsaker det är som leder till att unga väljer en så destruktiv bana i livet. De aspekter som spelar in är fattigdom, segregation, utanförskap och brist på bra alternativ och livsval framåt. Konferensen mynnade ut i ett White Paper som listade upp ett antal policyrekommendationer för hur Sveriges politiker bör hantera frågan om att unga dras in i gängkriminalitet och våld.

Är Sverige fredligt?

Fryshuset har också samarbetat med två andra organisationer som jobbar för fred i Sverige, Operation 1325 och Life and Peace Institute. De har tillsammans med unga utforskat vad det innebär att prata om ”fred” i Sverige, och om Sverige är fredligt enligt unga själva. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson bjöds in till ett samtal där han tillsammans med unga fick reflektera kring frågan. Samtalet spelades in och blev filmen Vårt Sverige.

Se Dinas tal till FN

Stockholm, Fryshuset och Postkodlotteriet

Undrar du vad Fryshuset i Stockholm har med Postkodlotteriet att göra?

Fryshuset är en av de organisationer som Postkodlotteriet stöttar och som får ta del av överskottet varje år.

Bara i Stockholm bidrog lottköparna med över 154 miljoner kronor till välgörenhet under perioden 2015–2019. Tack alla lottköpare i Stockholm!

Läs mer om Fryshuset