Ungdomar får stöd i Hammar­kullen

De flesta som tänker på SOS Barnbyar och de barn som lever i utsatthet som organisationen hjälper, tänker på sådant som händer i andra länder, utanför Sverige. Men SOS Barnbyar har verksamhet även i Sverige, i Hammarkullen i Göteborg. Där stöttar de ensamkommande ungdomar och andra ungdomar som lämnar samhällsvård. Projektets efterlevnad har varit möjligt tack vare finansiering från Postkodlotteriet och alla lottköpare.

Första verksamheten i Sverige

Efter en förstudie som gjordes 2014–2015 valde SOS Barnbyar att starta upp sin första verksamhet i Sverige i Hammarkullen i Göteborg. I studien framkom att ensamkommande ungdomar i trakten hade ett extra stort behov av stöd.

Från början var det en mötesplats och en verksamhet för ensamkommande ungdomar som var placerade hos nätverksfamiljer, det vill säga familjer med någon form av koppling till den ensamkommandes familj, inte nödvändigtvis via blodsband. Senare har målgruppen breddats till att även omfatta ungdomar som är eller har varit i samhällsvård, till exempel HVB-hem eller familjehem.

Ramon är en av fyra mentorer som hjälper ungdomarna på SOS Barnbyar i Hammarkullen. Han berättar:

"I början fick ungdomar veta av socialtjänsten att vi fanns i Hammarkullen, men sedan spreds ryktet. Ungdomar pratade med varandra: Det här är bra, hit kan man gå, här kan man få hjälp.”

Så funkar det på Hammarkullen

Ungdomarna som kommer gör det helt frivilligt och kan välja att lämna ungdomsprogrammet när som helst. Tillsammans med sin mentor, sätter man upp en handlingsplan, som oftast sträcker sig över ett år. Handlingsplanen innehåller olika mål som ungdomen vill uppnå, det kan vara allt från att lära sig svenska språket och lyckas bättre i skolan, till att skaffa ett jobb eller ta körkort.

– Om en person kommer till oss och exempelvis vill ha hjälp att fixa ett jobb, så hjälper vi till med verktyg. Vi berättar om hur arbetsintervjuer går till, tränar på intervjusituationer, hjälper till att skriva CV med mera, förklarar Ramon.

Man träffar sin mentor minst en gång varannan vecka och arbetar kontinuerligt med planen.

Just nu 35 ungdomar

Just nu är det 35 ungdomar och fyra mentorer på Hammarkullen. Det ser olika ut från år till år. Målgruppen är 16–23 år. Under 2021 är den yngsta 16 och den äldsta 22 år. De flesta kommer från Afghanistan, Syrien och Somalia och det är fler tjejer än killar, det har det inte varit förut. Många har en tuff flykt bakom sig.

”Vi utgår från var ungdomarna befinner sig just nu och hjälper dem med det de behöver.”

- Ramon, mentor

Några frågor till Ramon

Ramon är 42 år och har en bakgrund som bland annat gymnasielärare. När han hörde talas om projektet i Hammarkullen jobbade han inom Social Resursförvaltning i Göteborgs stad, han fattade snabbt tycke för det och var sedan med och byggde upp SOS Barnbyars verksamhet i Göteborg.

Hur är det att arbeta som mentor?

– Väldigt roligt och utvecklande! Att alltid kunna vara så hands on, som vi kan vara. I och med att vi inte är en myndighet, är vi inte bundna till regler och lagar som gör att du måste arbeta på visst ett sätt. Vi utgår från var ungdomarna befinner sig just nu och hjälper dem med det de behöver.

Vilken är ungdomarnas största utmaning?

– Största utmaningen för ungdomarna skulle jag säga är skolan, som har svårt att anpassa nivån till enskilda individers behov. Här uppstår det stor frustration hos ungdomarna.

Är det svårt att skapa en relation till ungdomarna?

– Det ser väldigt olika ut, om ungdomen exempelvis inte kan språket, så tar det mycket längre tid, på grund av att vi har svårt att förstå varandra. Men i denna frustration när vi inte förstår varandra, så skapas en relation och respekt. Vi hade först tänkt använda tolkar, men har märkt att ungdomarna lär sig svenska mycket snabbare om vi inte gör det. Och så kan vi visa hur mycket hen har utvecklats på kort tid.

Vad gör ungdoms­programmet för ungdomarna?

– Ungdomarna blir mer självgående och tror på sig själva, de blir stärkta! För mig är det stort att se personlighetsförändringen de går igenom. Det kan exempelvis vara en person som knappt vågar prata i början och som ett år senare har blivit en person som skämtar och skojar och använder ironi. Troligtvis var den här personen precis så här i sitt hemland, och sedan har vi skapat en trygghet och sakta har den inre sidan kommit fram igen.

Vad är det bästa med ungdomsprogrammet, för dig?

– Att man får träffa de här ungdomarna och se hur de utvecklas trots alla hinder som finns. Att få se deras vilja och styrka.

Alla barns rätt till en trygg uppväxt

SOS Barnbyar finns i 136 länder runtom i världen. SOS Barnbyar Sverige har ett extra nära samarbete med bland andra Bolivia, Kambodja, Mocambique, Togo och Ukraina.

SOS Barnbyar är en barnrättsorganisation som arbetar för varje barns rätt till en trygg uppväxt. SOS Barnbyar arbetar för att alla barn och unga växer upp med nära relationer så att de blir sitt starkaste jag. Det här gör SOS Barnbyar:

  • Finns där när ingen annan gör det genom ungdoms-, foster- och familjehem
  • Stärker familjer som lever i utsatthet
  • Tryggar barns framtid genom utbildning
  • Erbjuder hälsoinsatser
  • Upprättar barnsäkra platser vid katastrofer
  • Tar kampen för barns rättigheter

SOS Barnbyar och Postkod­lotteriet

Sedan 2008 är SOS Barnbyar en av 60 organisationer som varje år får dela på Postkodlotteriets försäljningsöverskott.

Tack till dig som har en Postkodlott – du bidrar till SOS Barnbyars arbete i stort och till projektet i Hammarkullen.

Läs mer om SOS Barnbyar Sverige


Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade