De håller diktatorer vakna om nätterna

Under 2020 startade Civil Rights Defenders i Sverige en satsning med namnet Keeping Dictators Awake at Night, ett så kallat Drömprojekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet. Som ett led i det arbetet polisanmäler nu svenska Civil Rights Defenders ett femtontal representanter för den syriska regimen, däribland president Bashar al‑Assad. De anklagas för att ligga bakom ett stort antal giftgasattacker mot den egna befolkningen.

Civil Rights Defenders vill utkräva ansvar hos de som gör sig skyldiga till brott, oavsett i vilket land brotten begås och av vem. Ingen ska kunna agera under straffrihet. Projektet Keeping Dictators Awake at Night innebär att Civil Rights Defenders – i nära samarbete med brottsoffer, lokala människorättsförsvarare, internationella domstolar och olika organisationer – samlar in bevis mot brott som begås i länder där nationella rättssystem inte fungerar, och arbetar för att ställa ansvariga inför rätta.

Syrien är ett av de länder som organisationen fokuserar på. Projektet är ett så kallat Drömprojekt och möjliggörs med medel från Svenska Postkodlotteriet som tack vare alla lottköpare kunnat bidra med 16,7 miljoner kronor till detta viktiga arbete.

Vad är ett Drömprojekt?

Varje år delas Postkodlotteriets överskott ut till 61 ideella organisationer. Den största delen av detta är icke öronmärkta pengar som kallas för basstöd.

Utöver basstödet finns Drömprojekten. Det är projekt som genomförs av en organisation, eller flera tillsammans, och som de ansöker om medel för.

Ett Drömprojekt har alltid ett särskilt fokus, som till exempel något av FN:s globala hållbarhetsmål.

Tack vare alla lottköpare kunde 16,7 miljoner delas ut till Civil Rights Defenders och deras Drömprojekt – Keeping Dictators Awake At Night

Lagen gör det möjligt

Svenska domstolar har behörighet att utfärda domar som gäller krigs- och människorättsbrott, oavsett de inblandades nationalitet. Brott som begås i andra länder kan alltså utredas av svenska myndigheter och åtalade kan ställas inför rätta i Sverige. Då tillämpas så kallad universell jurisdiktion. Det här gör det möjligt att polisanmäla, åtala och döma Syriens regim i Sverige.

Anmälan lämnad till polisen

Den 19 april 2021 lämnade Civil Rights Defenders, tillsammans med syriska brottsoffer som nu befinner sig i Sverige, in en anmälan till den svenska polisens särskilda utredningsgrupp för krigsbrott. Anmälan gäller ett femtontal högt uppsatta politiker och militärer i Syrien, bland andra president Bashar al-Assad.

Krigsbrottet de anmäls för är kemvapenattacker mot den egna befolkningen, attacker som dödat hundratals och skadat tusentals civila män, kvinnor och barn.

Samarbete med Frankrike och Tyskland

Polisanmälningar liknande den svenska har gjorts även i Frankrike och Tyskland. På Civil Rights Defenders hoppas man nu att myndigheterna i de olika länderna ska samarbeta och utreda brottet tillsammans. Det bevismaterial som överlämnats kan hjälpa polis och åklagare i utredningen. Om åklagarmyndigheten beslutar att gå vidare med fallet kan de begära de misstänkta häktade i sin utevaro.

Keeping Dictators Awake at Night – hur går det till?

Civil Rights Defenders:

  • Skapar förutsättningar för lokala människorättsförsvarare att på ett säkert sätt samla in bevis och skapa kontakt med offer och vittnen
  • Samlar in och förvarar bevis som håller i domstol, exempelvis mobiltelefoner, bilder, digital kommunikation, kartläggningar av organisationsstrukturer, vittnesmål och DNA-spår
  • Driver de juridiska processerna för att säkerställa att ingen kommer undan lagen.

Bakgrund Syrien. Följande beskrivning av situationen i Syrien är hämtad från Civil Rights Defenders hemsida.

Tio år av krigsbrott och brott mot mänskligheten i Syrien

I 50 år har familjen al-Assad och Baathpartiet styrt Syrien med järnhand. Bashar al-Assad, son till den förra presidenten Hazel al-Assad, utnämndes år 2000 till Syriens president i ett iscensatt val utan motkandidater. Under sitt styre har Assad koncentrat makten inom sin närmsta familj och ytterligare begränsat de mänskliga rättigheterna i landet.

Våren 2011 utbröt omfattande demonstrationer runtom i landet i protest mot regimens utbredda korruption och med krav på demokratisk frihet. De fredliga protesterna möttes av våldsamt motstånd från Assads styrkor som började använda sig av alltmer extrema metoder i takt med att fler människor krävde regimens avgång. Våldet eskalerade i samband med att olika oppositionsgrupper och rebellstyrkor formades och anslöt sig till striden mot Assad-regimen.

Det tioåriga inbördeskriget i Syrien har lett till att över tolv miljoner människor drivits på flykt och omkring 400 000 människor dödats. Över 80 000 personer som förknippats med protesterna och oppositionen har försvunnit i händerna på regimen. Enligt UHCHR, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, har Assads styrkor, såväl som icke‑statliga grupper, begått brott mot mänskligheten och krigsbrott som innefattar massaker, kidnappningar, tortyr, våldtäkt, mord på civila och användning av kemiska vapen.

Om Civil Rights Defenders

Respekten för demokrati och mänskliga rättigheter minskar i världen. I alltför många länder begås grova övergrepp riktade mot civilbefolkningar och inte minst mot människorättsförsvarare. Tortyr, sexuellt våld, försvinnanden och utomrättsliga avrättningar förekommer systematiskt.

Civil Rights Defenders är en internationell expertorganisation som försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker lokala människorättsförsvarare som är utsatta för risker.

Civil Rights Defenders granskar statsmakter och utkräver ansvar. De bedriver påverkansarbete, juridiska processer, säkerhetsträning, utbildning och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt.

110 miljoner från Postkodlotteriet

Sedan 2013 är Civil Rights Defenders en av de 61 ideella organisationer som årligen får ta del av överskottet från Postkodlotteriet. Tack vare alla som är med i lotteriet har Civil Rights Defenders fram till 2021 mottagit 110 miljoner kronor.

Läs mer om Civil Rights Defenders