Foto från vänster: Magnus Glans och Charlotte Gawell

”Vi vill inte väja för verkligheten, vi vill ta oss an den”

I Sverige insjuknar ett barn i cancer varje dag, året runt. Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och dess konsekvenser. Visionen är att alla barn som drabbas av barncancer ska leva – inte bara överleva.

Barn och cancer hör inte ihop, ändå är det många som drabbas. Om man sedan räknar på hur många som blir berörda av sjukdomen: föräldrar, syskon, andra anhöriga och vänner. Det är stora familjesystem vars liv blir påverkade.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och driver utvecklingen framåt. Postkodlotteriet har hittills kunnat bidra med 552 miljoner till Barncancerfonden – tack vare alla som är med i lotteriet.

11 000 överlevare – en siffra som ständigt ökar

Tack vare framgångsrik forskning och vård överlever idag cirka 85 procent av de barn i Sverige som drabbas av cancer. Barncancerfonden har varit med och stöttat dessa framsteg – från att organisationen bildades i början av 80-talet och fram till idag har Barncancerfonden bidragit med över tre miljarder kronor till forskning och stödinsatser för att fler barn ska överleva och få leva ett långt och gott liv.

– Vi har i dag 11 000 överlevare och det ökar ju hela tiden. Men sju av tio kommer lida av sviterna av sin behandling. Och 30 procent av dem får allvarliga problem, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare hos Barncancerfonden, och fortsätter:

– Det är sånt som är jobbigt att höra, men det är verkligheten. Och vi vill inte väja för verkligheten, vi vill ta oss an den.

”Att göra livet bättre för de som faktiskt överlever”

Tuffa behandlingsprogram kan synas senare i livet på flera olika sätt. Att hjälpa barnen som överlever är ett av Barncancerfondens stora fokusområden.

– Vår största uppgift är att hitta sätt att finansiera forskning och göra mer på det sättet. Det handlar om behandlingsmetoder, nya mediciner, hur man kan undvika så kallade ”seneffekter” och andra sätt att göra livet bättre för de barn som faktiskt överlever. Nu satsar vi ungefär 300 miljoner per år och vi siktar på att dubblera det över fem års tid, säger Thorbjörn Larsson.

En betydande del av Barncancerfondens arbete har möjliggjorts av alla som har en Postkodlott. Fonden är nämligen en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet.

– Vi har fått vara med sedan starten av Postkodlotteriet, vi var en av deras första förmånstagare. Vi har hållit ihop och det är jätteviktigt för oss. Jag måste ändå tror att de allra flesta människor vill hjälpa barn. Vi jobbar ju faktiskt för något livsviktigt, i ordets rätta bemärkelse.

Läs mer om Barncancerfonden

Barncancerfonden och Postkodlotteriet

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer.

Sedan starten i Sverige 2005 har 15,5 miljarder kronor delats ut.

Barncancerfonden har tagit del av överskottet sedan 2005 och har hittills tagit emot 552 miljoner kronor.