Foto från vänster: UNICEF/Dahlstrand och UNICEF/Vera

”Barnadödligheten ökar i spåren av pandemin”

Sedan 75 år har Unicef arbetat för barns rättigheter i hela världen. Det senaste året har organisationens arbete fått extra stor betydelse.

– Vi har nu fullt fokus på att hantera pandemins stora negativa effekter på barn och unga. Inte minst att få tillbaka barn och unga till skolan och få igång barnvaccinationer. Tiotals miljoner barn har under det här året missat sina rutinvaccinationer för potentiellt dödliga barnsjukdomar, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare Unicef Sverige.

Unicef är världens största barnrättsorganisation och som en del av FN har de verksamhet i 190 av världens länder. Fokus ligger på att barn och unga under 18 år ska ha ett bra liv.

– Vi har uppdraget att se till att FN:s barnkonvention blir verklighet för alla barn. I dag finns det ungefär 2,2 miljarder barn på jorden och vi når drygt 45 procent av dem med våra barnvaccinationer, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare på Unicef i Sverige.

Unicef Sverige finansieras av bidrag från privatpersoner, företag och organisationer, som till exempel Postkodlotteriet. Tack vare alla lottköpare har Postkodlotteriet hittills kunnat bidra med 340 miljoner kronor till Unicef Sverige. (Fram till och med 2021).

– Som köpare av Postkodlotter är man med och bygger en bättre värld för alla barn efter pandemin, säger Pernilla Baralt.

Hon berättar att fler människor än någonsin lever i humanitära kriser, bland annat på grund av krig och klimatförändringar. Unicefs arbete i detta går bland annat ut på att rädda liv genom att motarbeta hunger och undernäring, men också att se till att barn får möjlighet att utvecklas och få en utbildning. Under coronapandemin har organisationen fått ytterligare en roll.

– Det är vi som upphandlar och levererar covid‑19‑vaccin till 92 låg- och medelinkomstländer. Vi ger också stöd i förvaring och transport av vaccinet, i att utbilda vårdpersonal som utför vaccinationerna och att sprida information till allmänheten. Vi har fått en mycket central roll, säger Pernilla Baralt och fortsätter:

– Människor kanske för första gången förstår hur viktigt det är att alla vaccinerar sig. Det räcker inte att den rika världen vaccinerar mot covid‑19, får vi inte bort det överallt så kommer det att spridas igen.

Fler barn far illa

Samtidigt som distributionen av vaccin pågår far fler barn än vanligt illa runt om i världen. Under våren 2020 gick 92 procent av världens barn inte till en skola för att få undervisning, eftersom de var stängda.

– Det är första gången på trettio år som barnadödligheten ökar och utbildningsnivåerna sjunker. Vi har fortfarande 156 miljoner barn vars skola är stängd. Det finns dessutom 24 miljoner barn som riskerar att inte komma tillbaka till skolan alls igen och det är självfallet mycket oroväckande, säger Pernilla Baralt.

Levererat distansundervisning

För att säkerställa att lärandet fortsätter har Unicef gett stöd till olika typer av undervisning på distans till 301 miljoner barn. Detta handlar till exempel om undervisning via nätet. För de många barn som saknar dator och uppkoppling har Unicef gett stöd till undervisning via tv, radio och hembesök av lärare för att nämna några exempel.

– Vi riskerar att 10 miljoner fler flickor under kommande decennium gifts bort i pandemins spår, ofta beroende på att föräldrarna har förlorat sin inkomst. Vi har under lång tid sett att fler flickor och pojkar går ut grundskolan men nu ser den utvecklingen tyvärr ut att brytas, säger Pernilla Baralt.

Läs mer om Unicef

Unicef och Postkodlotteriet

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer.

Sedan starten i Sverige 2005 har 15,5 miljarder kronor delats ut.

Unicef har tagit del av överskottet sedan 2008 och har hittills tagit emot 340 miljoner kronor.