Haiti nära kollaps – de hjälper folket

Den 14 augusti drabbades Haiti av en jordbävning. Några dagar senare, medan haitier letade efter familjemedlemmar bland rasmassorna, svepte den tropiska stormen Grace över landet och lämnade ännu mer förödelse efter sig. Som om detta inte vore nog är Haiti svårt drabbat av fattigdom, kriminalitet och våld. Flera ideella organisationer finns på plats för att hjälpa befolkningen.

Elva miljoner invånare bor i Haiti, landet i Karibien som upptar den västra delen av ön Hispaniola. Detta är ett av de absolut fattigaste länderna i världen. Fyra av fem invånare lever i fattigdom och beräkningar visar att omkring 85 procent av haitierna saknar arbete eller är bara tillfälligt sysselsatta.

Naturkatastrofer är inte ovanliga

Önationen utsätts inte sällan för orkaner, översvämningar, jordskred, torka och jordbävningar. Det är katastrofer som landet och dess befolkning har svårt att klara av.

Stora naturkatastrofer sedan 2010

2010 drabbades Haiti av en kraftig jordbävning med ofattbart stora konsekvenser. Över 200 000 människor dog och miljontals drabbades.

2016 orsakade orkanen Matthew enorma skador och mänskligt lidande.

2018 slog ytterligare en stor jordbävning till.

2021 när Haiti fortfarande håller på att återhämta sig från tidigare katastrofer, skakas landet av ännu en jordbävning, följd av den tropiska stormen Grace.

En farlig våldsspiral

Politiken i Haiti präglas av instabilitet. Kriminella gäng har tagit över stora delar av huvudstaden Port‑au‑Prince. De ägnar sig bland annat åt kidnappningar och har fördrivit tusentals människor från sina hem. Landet dras allt längre ner i en våldsspiral. Per Hedberg, som var ansvarig för Läkare Utan Gränser i Haiti, meddelade tidigare i somras att våldet hade ökat så mycket att det begränsade deras verksamhet.

– Vi ser väpnade konflikter dagligen, sa Per Hedberg.

Detta var i juni.

En månad senare, i juli, blev Haitis president Jovenel Moïse brutalt mördad. Efter det är risken stor för ännu mer oroligheter, våld och kaos. Enligt The New York Times har Haitis myndigheter bett USA om militär hjälp för att hantera situationen.

Efter jordbävningen och stormen

När den här texten skrivs är 2 207 personer bekräftade döda efter jordbävningen och stormen Grace i augusti. 344 är saknade. Över 12 000 skadade. Nära 53 000 hus förstörda. 115 000 familjer i behov av akut hjälp. Människor saknar mat, vatten och tak över huvudet. Broar, vägar och sjukhus är förstörda. I många områden har de skadade ingenstans att vända sig och hjälpsändningar har svårt att ta sig in i de drabbade områdena – dels på grund av förödelsen, dels på grund av att vägen från huvudstaden kontrolleras av kriminella gäng.

Och en sak till

Mitt i allt detta ökar spridningen av covid‑19. I ett land där man hittills knappt har vaccinerat några invånare, där syrgas är en bristvara och där akutsjukvård med respiratorer saknas helt.

Organisationer stöttar befolkningen

Ideella organisationer arbetar intensivt för att hjälpa folket i Haiti. Många av dem har varit där länge, eftersom behovet varit enormt även innan de senaste naturkatastroferna inträffade.

Det här gör Läkare Utan Gränser

I 30 år har Läkare Utan Gränser varit i Haiti. Deras ordinarie verksamhet i landet fortsätter, samtidigt som de nu kämpar för att rädda liv och vårda de som skadats i jordbävningen. Redan de första timmarna efter skalvet, började Läkare Utan Gränsers personal att ge livräddande vård där det var möjligt. Organisationens team jobbar i flera provinser och på olika sjukhus. De har dessutom lyckats ta sig fram med båt och helikopter till svårtillgängliga områden och utfört operationer på plats.

– Vi jobbade till sent på kvällarna och opererade tio till tolv personer om dagen, berättar Xavier Kernizan som är kirurg och vanligtvis arbetar på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Port‑au‑Prince, men som nu tillfälligt hjälpt till i ett av de jordbävningsdrabbade områdena.

Det här gör Röda Korset

Röda Korset har under lång tid haft tusentals volontärer i Haiti. Sedan jordbävningen har de deltagit i räddningsarbetet och sökandet efter överlevande. De ger första hjälpen och annan vård och ordnar akutboenden. Röda Korset har även bidragit med tiotals ton med livsviktiga förnödenheter som hygienkit, köksutrustning, tält, filtar, myggnät och vattendunkar.

– Det kommer finnas enorma humanitära behov under en lång tid framöver, säger Sofia Calltorp, internationell chef vid svenska Röda Korset.

Exempel på andra organisationer som gör ett mycket viktigt arbete i Haiti är Plan International, Rädda Barnen, SOS Barnbyar och Unicef. Många gånger har de ideella organisationerna varit det enda hopp om insatser som funnits.

Icke öronmärkt stöd betyder mycket

Alla ovanstående organisationer tar del av det årliga överskottet från Postkodlotteriet. Den allra största delen av pengarna som delas ut är icke öronmärkt, vilket gör att organisationerna snabbt kan rikta om sina insatser och använda medlen där de behövs som mest.

Läs mer om Röda Korset

Tack vare alla lottköpare

Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet har nämnda organisationer kunnat ta emot följande belopp:

Läkare Utan Gränser 405 miljoner kr (sedan 2007)
Plan International 272 miljoner kr (sedan 2009)
Rädda Barnen 685 miljoner kr (sedan 2005)
Röda Korset 408 miljoner kr (sedan 2008)
SOS Barnbyar 295 miljoner kr (sedan 2008)
Unicef 340 miljoner kr (sedan 2008)