ECPAT Föräldrahjälpen – stödlinje för vuxna

Att barn blir utsatta för sexuella övergrepp och hot på internet blir allt vanligare. Samtidigt är föräldrarnas kunskap om vad barnen gör på nätet låg.

– Att barn blir utsatta för sexuella övergrepp på nätet är betydligt vanligare än du tror. Mörkertalen är extremt stora. Det som anmäls och rapporteras är bara toppen av ett isberg, säger Isabella Kim, barnrättsjurist på ECPAT som med stöd av Svenska Postkodlotteriet startat hjälplinjen ”ECPAT Föräldrahjälpen”.

ECPATs rapport ”Allt som inte är ett ja är ett nej” som släpptes i mitten av november 2021 visar att många barn utsatts för oönskade nakenbilder och hot innan de nått tonåren. Rapporten bygger på en enkätundersökning på nätet där närmare 13 000 barn mellan 10‑17 år deltog och berättade om sin brottsutsatthet, men också om strategier de har för att skydda sig. Rapporten visar att bland flickor i åldern 10‑13 år har 80 procent fått oönskade nakenbilder och i samma grupp har 46 procent blivit erbjudna pengar för att dela nakenbilder på sig själva.

Genom arbetet i ECPAT Hotline (en webbaserad anmälningssida dit vem som helst kan anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn) granskar ECPAT också dagligen övergreppsmaterial, varav en stor del utgörs av bilder som barn tagit på sig själva.

Fakta: ECPAT

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn.

Läs mer om Föräldrahjälpen och ECPATs arbete

Många vuxna bad om hjälp

När ECPAT startade en stödlinje för barn och unga, stod det av två anledningar klart för dem att det behövdes en liknande linje för vuxna. Dels var det många vuxna som hörde av sig till ECPAT och bad om hjälp. Dels blev det efter samtal med barn väldigt tydligt att det finns en stor brist på kunskap hos föräldrarna.

– Barn vågar till exempel inte berätta för sina föräldrar när de har blivit utsatta för sexuella övergrepp eller om de varit med om något obehagligt, oavsett om det är på eller utanför nätet. Anledningen till det är att de är rädda att föräldrarna ska reagera med ilska eller att de tror att de kommer att bli straffade genom att de inte får använda sin telefon, säger Isabella Kim.

När barn kontaktar ECPAT:s stödlinje är det ofta första gången de berättar för någon om en jobbig upplevelse. Då handlar stödpersonalens arbete om att hitta personer i barnens närhet som de vågar berätta för och som de kan få stöd av.

– Då kände vi att vi behöver utöka vårt stöd som vi hade vikt till barn och unga, till att också omfatta vuxna, så att de vuxna som finns runt barn kan agera på ett sätt som både skyddar förebyggande och ger stöd när något har hänt. Det var egentligen upptakten till att vi startade Föräldrahjälpen, berättar Isabella Kim.

I slutet av sommaren 2021 startade ECPAT, med hjälp av finansiering från Svenska Postkodlotteriet, ”ECPAT Föräldrahjälpen”. Det visade sig direkt att det finns ett stort behov av den här typen av stödlinje.

– Postkodlotteriets stöd var avgörande för att vi skulle kunna öppna den här linjen. De allra flesta som kontaktat oss hittills är föräldrar, men också andra vuxna som finns runt barn såsom lärare och kuratorer, säger Isabella Kim.

Prata tidigt med barnen

De allra flesta i dagens föräldrageneration är uppvuxna i en tid innan man hade internet i fickan vart man än gick. Isabella Kim menar att en nyckel till att kunna vara ett stöd för barn när det har hänt något är att föräldrarna skaffar sig kunskaper om miljön. Hennes bästa tips är att man börjar prata tidigt med sina barn, redan i förskoleåldern.

– När barn är så små som 3‑4 år finns det ingen anledning att prata om internet, men vad man kan prata om är vad som är ok och inte när det gäller kroppslig integritet och vad barnet har för rättigheter. Sedan, när barnet är lite äldre och börjar vara på nätet, kan man vara med och låta barnet visa vilka spel de spelar eller appar de använder och då är det viktigt att också ta samtalen om risker och ge barnet verktyg att agera om något händer, säger Isabella Kim och fortsätter:

– Det är vanligt att föräldrar reagerar med ilska och låser sig fast i diskussioner om skärmtid och förbud av appar istället för att sätta sig in i vad barnen egentligen gör. Ett barn sa till oss i en intervju att om deras föräldrar inte förstår vad som är bra med nätet så kommer de verkligen inte kunna berätta när något dåligt händer.

Postkodlotteriet – en miljard om året till civilsamhället

Svenska Postkodlotteriet är Sveriges största privata givare till civilsamhället.

59 ideella organisationer delar varje år på överskottet från Svenska Postkodlotteriet.

Tack vare alla som är med i lotteriet har Svenska Postkodlotteriet sedan starten kunnat dela ut över 13 miljarder kronor till den ideella sektorn.


Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade