Så kan övergrepp mot barn på nätet förebyggas

Allt fler barn exploateras sexuellt och många barn utsätts för oönskade nakenbilder eller hotas på nätet innan de har nått tonåren. Utvecklingen har ökat explosionsartat de senaste åren samtidigt som föräldrars och andra vuxnas kunskap om vad barnen gör på nätet är låg. Det viktigaste budskapet från experterna på barnrättsorganisationen ECPAT är: bli inte arg på barn som berättar.

De flesta barn använder sociala medier dagligen och gränsen mellan det som sker digitalt och fysiskt är mindre tydlig än för vuxna. På internet hittar barn nya vänner, blir förälskade, utforskar sin sexualitet och letar efter information om sex och relationer.

Vuxna som kontaktar ECPAT beskriver ofta hur svårt det är att prata med barn om sex, samtycke och sexuella övergrepp på nätet. Med stöd från Postkodlotteriet startade ECPAT därför Föräldrahjälpen 2021, för att kunna stötta vuxna i förebyggande samtal med barn och att hjälpa dem underlätta för barn att kunna berätta om något hänt.

– På samma sätt som vi föräldrar och vuxna tar del av barnens liv utanför nätet behöver vi även intressera oss för barnens vardag, upplevelser och erfarenheter på nätet. Det är först då kan vi få den förståelse som krävs för att hjälpa barnen navigera för en säker tillvaro på nätet, inte minst när det kommer till risker för sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Det är inte alltid helt enkelt att veta hur det ska gå till, och på vägen uppstår frågor – både små och stora, säger Sophie Josephson, ansvarig för ECPAT Vuxenstöd.

Under året har verksamheten utvecklats med hjälp av fokusgrupper med både föräldrar och professionella som arbetar med barn. Förändringsarbetet resulterade i ett namnbyte till ECPAT Vuxenstöd för att signalera att stödlinjen är tillgänglig för alla vuxna – även de som möter barn i sin profession.

ECPAT Vuxenstöd är, utöver en stödlinje, en digital plattform med filmer, samtalsguider och flera lärarhandledningar. Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan som har ansvar för att se till att elever inte utsätts för sexuella kränkningar och övergrepp på skoltid. För att inspirera och hjälpa lärare att göra undervisningen relevant har ECPAT tagit fram lärarhandledningar i frågor som rör skickandet av nakenbilder, om utnyttjandet av barn för köp av sexuell handling och spridning av bilder. ECPAT arrangerar med jämna mellanrum digitala föräldramöten och dessa finns även att se i efterhand.

– Postkodlotteriets stöd är helt avgörande och det möjliggjorde att vi kunde öppna stödlinjen men också att vi kontinuerligt har kunnat utveckla verksamheten till där vi är idag, säger Sophie Josephson.

Undersökning visar omfattande utsatthet

Tack vare ECPATs webbaserade, årliga undersökning bland barn och unga, ”Nude på nätet”, har organisationen djupa kunskaper kring barns utsatthet på nätet. Många barn utsätts för oönskade nakenbilder eller hotas på nätet innan de nått tonåren. I 2022 års undersökning deltog drygt 13 000 barn i åldrarna 10 till 17 år och de berättade om brottsutsatthet, men också om olika strategier de har för att skydda sig.

Det är vanligt att barn och unga utbyter nakenbilder för att flörta och som ett led i att utforska sin sexualitet. För att det ska ske på ett säkert sätt förutsätter det att barnen har kunskap om sina rättigheter, vilka regler som gäller på och utanför nätet och när de har utsatts för ett brott eller när de själva utsätter någon annan för brott. Det är vuxenvärldens ansvar att ha en dialog med barn när de utforskar sin sexualitet och ju mer vi förstår och lär oss, desto mer kan vi förebygga och stötta barnen så att utforskandet sker säkert och tryggt.

– Barn vågar ofta inte berätta för sina föräldrar när de har blivit utsatta för sexuella övergrepp eller om de varit med om något obehagligt på nätet. Anledningen till det är att de är rädda att föräldrarna ska reagera med ilska eller att de tror att de kommer att bli straffade genom att de inte får använda sin telefon. Vi föräldrar låser oss gärna i diskussioner om skärmtid och förbud av appar i stället för att sätta oss in i vad barnen egentligen gör. Det viktigaste rådet vi har till alla vuxna är att inte bli arg på barnen, säger Sophie Josephson.

Tips till vuxna

Bli inte arg

Ilska leder inte till något bra. Tvärtom kan det skapa distans. Behåll lugnet och stötta barnet.

Skuldbelägg och döm inte

Barnet mår redan dåligt, trots att det inte är hens fel.

Bara finns där

Överreagera inte, lyssna och försök förstå, var på barnets sida.

Hjälp till så mycket du kan

Polisanmäl, blocka, eller något annat som barnet uttrycker.

Straffa inte

Att ta mobilen, radera appar eller annat hjälper inte barnet. Kan istället leda till att barnet inte berättar nästa gång.

Prata

Diskutera hur hen kan undvika att hamna i liknande situationer.

Snoka inte

Alla har rätt till ett privatliv. Fråga istället för att spionera.

Visa kärlek

Få barnet att förstå din drivkraft: kärlek oavsett vad som händer.

Bli inte arg

Denna punkt tål att upprepas.

Fakta: ECPAT

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn.

Läs mer om Vuxenstöd och ECPATs arbete

Postkodlotteriet – en miljard om året till civilsamhället

Svenska Postkodlotteriet är Sveriges största privata givare till civilsamhället.

61 ideella organisationer delar varje år på överskottet från Svenska Postkodlotteriet.

Tack vare alla som är med i lotteriet har Svenska Postkodlotteriet sedan starten kunnat dela ut 15,5 miljarder kronor till den ideella sektorn.