Foto: WaterAid/ Mani Karmacharya

Postkodlotteriet satsar 50 miljoner kronor på flickors utbildning

Sju olika projekt ska arbeta för flickors möjligheter att gå i skolan. I dag får 650 miljoner flickor mycket bristfällig utbildning. Situationen har förvärrats av pandemin och utebliven skolgång leder till en ökning av barnäktenskap, barnarbete eller trafficking.

– Tjejer kommer inte tillbaka till skolan efter avhopp, i stället blir de bortgifta eller blir med barn när de är 13-14 år, och deras kroppar är inte färdiga för att bära barn. Det blir ett livslångt trauma. Vi vill ge dem möjlighet att förlänga sin skolgång och låta dem vara barn, säger Daniel Grahn generalsekreterare för Erikshjälpen.

Svenska Postkodlotteriet har därför tagit initiativ till en temasatsning där sju projekt tilldelas 50 miljoner kronor – pengar som är en del av lotteriets överskott. Stämningen var hög men allvarlig när de ideella organisationerna för första gången träffades för att staka ut riktningen för den stora, gemensamma satsningen.

– Avbruten skolgång och barnäktenskap skapar en ond cirkel, säger Eva Struving, Managing Director på Svenska Postkodlotteriet. Flickor som erhållit utbildning gifter sig i snitt senare och deras barn har i sin tur större möjligheter att överleva. Dessutom är god utbildning en mänsklig rättighet och en grundsten i fattigdomsbekämpning.

7 projekt tilldelas 7 miljoner

Projekten genomförs under flera år i Latinamerika, Afrika och Asien och använder sig av olika metoder för att stärka flickors rätt och möjligheter till utbildning. Postkodstiftelsen blir en sammanhållande länk i arbetet och ansvarar bland annat för att rapporteringen sker på ett likartat och jämförbart sätt, samt för att koordinera arbetet inom ramen för temasatsningen. Samverkan, gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande mellan projekten ska leda till att liknande insatser ska kunna bli ännu mer effektiva i framtiden.

– Unga flickor ska ses som experter i frågor som rör unga flickor. Med den här satsningen från Postkodlotteriet, som skapar samverkan och partnerskap, kommer vi tillsammans kunna uppnå att flickor får större tillgång till utbildning, säger Malin Flemström, generalsekreterare för The Hunger Project.

Internationell forskning visar att utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ett lands utveckling. Att satsa på flickor är extra viktigt, då det ger många positiva effekter.

Sju projekt tilldelas sju miljoner vardera, dessutom får Postkodstiftelsen en miljon kronor för att samordna projekten:

  • Erikshjälpen som ska stärka flickors möjligheter i Bangladesh genom att bygga åtta skolor med bra möjligheter för sanitet samt utbilda i katastrofhantering eftersom området ofta är utsatt för stormar och översvämningar.
  • The Hunger Project Sverige lanserar en modell för att minska barnäktenskap och stärka rätten till utbildning i Mexiko som går under benämningen Frizon flicka.
  • Plan International och WaterAid ska tillsammans öka kunskapen om menstruation i Bangladesh där okunskap gör att flickor inte går i skolan.
  • Rädda Barnen ska hjälpa barn i Malawi där datadriven utbildning snabbt kan hjälpa flickor att komma i kapp i skolan. Dessutom stöttas familjer ekonomiskt så att flickorna ska få möjlighet att gå i väg till skolan.
  • Röda Korset ska ge flickor och skolpersonal tillgång till säkra toaletter i skolor i Sydsudan där bara en av tio flickor avslutar grundskolan.
  • Svenska Afghanistankommittén satsar på att skala upp stöd- och byskolor i landet via läsplattor.
  • UNICEF ger tonårsflickor i Elfenbenskusten som står utanför skolan en modern yrkesutbildning så att de kan bli självförsörjande.

Tillsammans bidrar alla som är med i Postkodlotteriet årligen med över en miljard kronor.

Till 61 organisationer som gör skillnad för människa, djur och natur.

Det gör Postkodlotteriet till Sveriges största privata givare till den ideella sektorn.

Idag är mer än vart femte hushåll med i Postkodlotteriet.