”Våra värsta mardrömmar har blivit till verklighet”

Förra veckan gick Ryssland till militärt angrepp mot Ukraina. Världens ledare fördömer Rysslands agerande och Sveriges statsminister konstaterar att den ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. De humanitära organisationerna mobiliserar nu för att hjälpa folket i Ukraina. Svenska Postkodlotteriet stöttar många av de ideella organisationerna på plats.

En av dem är Amnesty International som bevakar, dokumenterar och avslöjar kränkningar av den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna. De varnar för allvarliga följder.

– Våra värsta mardrömmar har blivit till verklighet. Efter veckor av upptrappning har en rysk invasion börjat. En invasion som troligt kommer att leda till förödande konsekvenser för mänskliga rättigheter och civila liv, säger Agnès Callamard, generalsekreterare för Amnesty International.

De medicinska och humanitära behoven styr

I det här läget spelar de ideella organisationerna en avgörande roll. Deras fokus är att rädda liv och hjälpa nödställda, och det är de medicinska och humanitära behoven som styr. Många är del av en global rörelse med starkt förtroende som gör stor skillnad i både konflikter och kris samt i informationskrig. Svenska Postkodstiftelsen har därför sedan 2021 stöttat ett projekt i Ukraina med Center for Civilians in Conflict för att stärka civilsamhällesorganisationers kapacitet och effektivitet att påverka regeringar och väpnade styrkor att prioritera civilas intressen.

Kylan slår hårt

Röda korset har funnits på plats i Ukraina sedan många år. Röda korsets främsta prioritet just nu är att rädda liv. Brist på mat, vatten, el, bränsle och sjukvård slår hårt. Och det är kallt.

– Folk säger till oss att deras prioritet är att ta sig igenom vintern. Vintern är hård här, särskilt för äldre, säger Daniel Bunnskog på Rödakorskommittén i östra Ukraina.

Eva Struving, Managing Director på Postkodlotteriet, betonar det ovärderliga arbete som organisationerna utför

Postkodlotteriet ger icke-öronmärkt stöd till cirka 20 organisationer som just nu jobbar gentemot Ukraina på olika sätt.

Det här visar varför det är så viktigt att det inte är vi som pekar ut hur pengarna ska användas, utan att det är organisationen som själva avgör detta.

Det gör det möjligt för organisationerna att både planera för långsiktig verksamhet, men också att man snabbt kan ställa om när akuta händelser och katastrofer inträffar, säger Eva Struving.

Vädjar om att skydda barnen

Även UNICEF finns på plats i Ukraina sedan en lång tid tillbaka. I den nu akuta situationen ser UNICEF till att barn får livräddande insatser såsom akut sjukvård, tak över huvudet, mat, rent dricksvatten och psykosocialt stöd. UNICEF vädjar till alla parter att skydda barn.

– Vi är djupt oroade över konflikten i Ukraina där 7,5 miljoner barns liv och hälsa hotas. Många skolor och vattensystem har redan skadats och tiotusentals familjer har tvingats på flykt, säger Pernilla Baralt, Generalsekreterare för UNICEF Sverige.

De ideella organisationerna är en oumbärlig god kraft
Svenska Postkodlotteriet stöttar även Rädda Barnen som befinner sig i Ukraina och som trappar upp sina insatser där säkerhetsläget tillåter, även i närliggande länder dit barn och familjer flyr. Även Läkare Utan Gränser är närvarande, precis som SOS Barnbyar och UNHCR. Civil Rights Defenders och Human Rights Watch bevakar noga utvecklingen i Ukraina och är i kontakt med människorättsförsvarare och journalister i Ukraina. Tillsammans utgör de ideella organisationerna en oumbärlig god kraft i detta mörka kapitel i europeisk historia.

Svenska Postkodlotteriet delar varje år ut hela sitt miljardöverskott till 58 ideella organisationer.

Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka, oberoende, ideella organisationer.

Den största delen av vårt stöd är icke öronmärkt och betyder att organisationerna kan använda stödet där det behövs bäst.

Det gör också att organisationerna snabbt kan ställa om ifall omvärldsläget kräver det.

Sedan starten 2005 har Svenska Postkodlotteriet delat ut drygt 15,5 miljarder kronor till ideell sektor.