Läxhjälpen – ny förmånstagare 2022

Det är äntligen skolavslutning – och ett långt sommarlov väntar! Många elever som nu samlas gör sin sista dag i grundskolan och ska alldeles strax gå ut nian. Men närmare 20 procent av dem kommer inte att kunna ta sig in på gymnasiet.
Det här är en dyster statistik som Stiftelsen Läxhjälpen ska ändra på. Därför får de det viktiga och glädjande beskedet att Läxhjälpen är årets nya organisation 2022 som ska stöttas av Postkodlotteriet.

Ingen tid att förlora

Varje år är det tusentals elever som inte klarar av grundskolan i Sverige. Den främsta avgörande faktorn är föräldrarnas utbildningsnivå. Risken är att det leder till en utbildningsskuld som kan påverka vårt samhälle i generationer framöver.

Det bästa sättet att vända den nedåtgående trenden är enkel i teorin, men krävande i praktiken – att hjälpa dem som har det extra svårt i skolan.

Goda resultat

Läxhjälpen bedriver ett program i högstadiet för elever som riskerar att inte klara skolans krav. Programmet används för närvarande av över 90 skolor i landet, som alla ligger under rikssnittet i gymnasiebehörighet – från Malmö till Haparanda. Målet med programmet är att eleverna ska nå gymnasiebehörighet och att höja elevernas självförtroende inför framtiden.

– Genom åren har 80 procent av alla som genomgått programmet blivit behöriga till gymnasiet, säger Ebba Myrsten, regionchef på Stiftelsen Läxhjälpen.

Noggrant utvalda läxhjälpare

De som stöttar eleverna att uppnå behörighet är särskilt utvalda och avlönade studenter från universitet och högskolor. De har olika bakgrund och inriktningar och arbetar i grupp för att tillsammans stötta eleverna med läxor inom alla ämnen på schemat, med särskilt fokus på kärnämnena.

Betyder mycket

– Stödet från Postkodlotteriet gör att vi kan göra en verklig förändring genom att fortsätta hjälpa de elever som har det allra största behovet, säger Läxhjälpens generalsekreterare Henrik Szabo.

Det första stödet som Stiftelsen Läxhjälpen får ta emot för sitt fina arbete (2022) är på fem miljoner kronor. Här nedan kan du se hur det gick till.

Tillsammans bidrar alla som är med i Postkodlotteriet årligen med över en miljard kronor.

Till 61 organisationer som gör skillnad för människa, djur och natur.

Det gör Postkodlotteriet till Sveriges största privata givare till den ideella sektorn.

Idag är mer än vart femte hushåll med i Postkodlotteriet.