Nu får fler barn fylla fem i Malawi

Alla föräldrar vill ge sina barn bästa möjliga start i livet, men det är svårt när inte de rätta förutsättningarna finns. I Malawi dör mer än vart tjugonde barn innan de fyller fem år, och många av dödsfallen är kopplade till undernäring. Till stor del beror det på att många i Malawi saknar rent vatten, möjlighet till hygien och tillräckligt med näringsrik mat.

Drömprojektet Att fylla fem

Organisationerna WaterAid och The Hunger Project startade 2019 ett Drömprojekt med namnet Att fylla fem, finansierat av Postkodlotteriet. I tre år har de nu arbetat i Malawi för att fler barn ska överleva sin femårsdag.

Projektet har genomförts i 30 byar i Zomba-distriktet. Här har de två organisationerna arbetat tillsammans med lokala krafter, dels för att öka tillgången till rent vatten, sanitet, hygien och näringsrik mat, dels för att öka kunskapen om vikten av hygien och näring för små barn och gravida. Målet har varit att skapa långsiktig förändring.

Detta har man gjort, bland annat:

  • Borrat vattenbrunnar och byggt toaletter.
  • Uppfört nya barnhälsocenter, där barn får tillgång till näringsriktig mat, löpande hälsouppföljningar och en kreativ miljö för lärande och utveckling.
  • Utbildat vårdnadshavare i hur man förbereder, tillagar och varierar kost som möter barns olika behov i takt med att de växer.
  • Utbildat 350 volontärer för att leda mammagrupper där man diskuterar ämnen som amning, mat och hygien.

Har detta gett resultat?

Ja! Efter tre år kan man nu se att projektet har lett till förbättrad hälsa och minskad dödlighet bland barn under fem år. Sjukdomsfallen är färre och mindre allvarliga, näringsstatus är bättre, den kognitiva utvecklingen har ökat liksom det generella välmåendet. Detta kommer att påverka barnens möjligheter senare i livet. Och den nya kunskap som spridits i och med projektet, kan nu spridas vidare till ännu fler byar.

Marys bebis är frisk trots tuffa tider

Mary Makowa och hennes familj bor i en av de byar som varit delaktiga i projektet. Mary är 31 år och har tre döttrar. De är 16 år, 11 år och så nytillskottet Evone på fyra månader. Mary är tacksam för sina två äldsta döttrar som hjälper henne mycket.

– Dessa barn är gudssända, de är så hjälpsamma, berättar Mary.

Hon beskriver förändringen som skett sedan WaterAid och The Hunger Projects insatser.

– Min och min familjs hälsa har förbättrats avsevärt. Dels för att vi har tillgång till rent vatten utan att behöva gå långa distanser. Men också för att jag lärt mig hur viktigt det är med en balanserad kost för min familj.

Lilla Evone föddes utan komplikationer, förlossningen skedde på sjukhuset.

– Trots att det är tuffa tider är min bebis frisk. Lyckligtvis har vi rent vatten i närheten och en riktig latrin, och ett sopnedkast för vårt avfall.

Tyvärr har Mary tidigare förlorat en son till följd av diarré.

– Det enda tillgängliga vattnet som vi använde på den tiden var smutsigt och fullt av bakterier. Mitt tredje barn dog när han var ett år och tre månader gammal på grund av diarré. Hade vi haft ett borrhål då tror jag inte att jag skulle förlorat min son.

Hon bor med sin bebis hos föräldrarna

Chimwemwe Nandewe, 22, har också varit involverad i projektet. Hon är ensamstående sedan hennes man lämnade henne när hon var gravid, och bor med sin lilla pojke i en del av sina föräldrars hus.

– Livet har varit stressigt sedan jag födde. Min man lämnade mig när jag minst anade det. En dag vaknade han och packade sina väskor och det var sista gången jag såg honom. Min mamma och styvpappa har stöttat mig på alla sätt de kan.

För Chimwemwe har Wateraid och The Hunger Projects insatser varit värdefulla.

– Vi har lärt oss mycket om vikten av att förbereda mat i en hygienisk miljö och med borrhålet så nära är det enkelt att tvätta händerna och hålla allt rent. Jag har även lärt mig betydelsen av att ha en egen köksträdgård och odla varierade grödor. Det betyder mycket.

Vad hoppas Chimwemwe på när det gäller hennes barn?

– Att han ska få den bästa utbildningen och bli Malawis president. Jag vill att han ska bli känd i Malawi, skrattar hon.

Om The Hunger Project och WaterAid

The Hunger Project är en global organisation som finns för att avskaffa hunger genom utveckling ledd av människor som själva lever i hunger och fattigdom. WaterAid förändrar miljoner människors liv varje år, genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

Sedan 2012 stöttar Postkodlotteriet dessa två organisationer, vilket innebär att de tillsammans med 61 andra ideella organisationer tar del av det årliga överskottet från lotteriets försäljning.

Vad är ett Drömprojekt?

Utöver det basstöd som de 61 ideella organisationerna får ta emot varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkodlotteriet till specifika projekt. Dessa kallas för Drömprojekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande.