Nu är det valfeber – allas röster räknas

Budskapen duggar tätt och debatterna är heta! Det är valfeber i Sverige. Vi befinner oss i demokratins högtid och många av oss känner vördnad inför stundens allvar. Men en levande demokrati kräver mer än att vi har möjlighet att gå till valurnorna var fjärde år. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan Postkodstiftelsen arbeta varje år, året runt, för att stärka engagemang, öka tillgänglighet och delaktighet.

Svenska Postkodlotteriet delar varje år ut över en miljard kronor till ideella organisationer som arbetar för att förbättra världen för människa, djur och natur. Vi drivs av övertygelsen att starka, oberoende ideella organisationer behövs för att allas röster ska bli hörda. En av dessa organisationer är vår egen Postkodstiftelse. Alla som är med i Postkodlotteriet bidrar till att Postkodstiftelsen varje år kan finansiera hundratals projekt som syftar till positiv samhällsförändring.

Satsningen Allas Röster

Under hösten 2021 meddelade Postkodstiftelsen att det fanns möjlighet för ideella föreningar att söka pengar för att genomföra projekt som skapar engagemang och tillhörighet i samhället. Genom satsningen ”Allas röster” fördelades sammanlagt 6 436 000 kronor till totalt 14 organisationer runt om i landet.

För att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle behöver fler få verktyg för att göra sina röster hörda och driva på förändring, få förutsättningar att engagera sig och uppleva tillhörighet.

- Med satsningen ”Allas Röster” ville vi stärka individers och organisationers förmåga och möjlighet att delta i demokratiska processer för att öka känslan av inkludering, deltagande och inflytande. Det är otroligt vilket engagemang ideella Sverige har för att göra just detta. På drygt en månad fick vi in 163 projektidéer och de projekt som startades kommer att göra skillnad för många. Vi är därför glada över att kunna möjliggöra detta, säger Marie Dahllöf, Generalsekreterare på Postkodstiftelsen.

Vad handlar projekten om?

Projekten som har beviljats stöd handlar bland annat om att höja kunskapen om rösträtt, demokratiska processer och möjligheten för unga att påverka inför det allmänna valet 2022.

Stiftelsen The Global Village – Vem bryr sig?

The Global Village beviljades 500 000 kronor för att skapa möjligheter för unga i Järvaområdet för att aktivt delta i och påverka beslutsprocesser som rör deras liv och samhället i stort. Dessa demokratiambassadörer hade möjligheten att intervjua och samtala med politiker för att synliggöra sin vardag och sina perspektiv.

KISAM/Världens mammor – Prova mitt liv

KISAM beviljades 498 000 kronor för att belysa utrikesfödda kvinnors situation och samtidigt öka möjligheten att påverka genom att låta minst åtta lokal- och riksdagspolitiker bo i en lägenhet som liknar mammornas hem och följa med en mamma i hennes vardag. Detta skapar ökad kunskap och förståelse för de förutsättningar och behov som mammor i utsatta områden har, i detta fall i Skäggetorp. Lägenheten har sedan används för att vara en samlingspunkt för information om valdeltagande. Under projektets gång gjordes även besök till Riksdagen för att träffa och samtala med politiker.

Förbundet Sveriges Dövblinda- En starkare röst

I detta projekt utbildar Förbundet Sverige Dövblinda (FSDB) de instanser som utgör stödstrukturen för dövblinda, så att de kan verka med ökat engagemang och kunskap för dövblindas inkludering i samhället. Postkodstiftelsen stöttar projektet med 498 000 kronor.

Dessa organisationer har fått stöd:

- Historieberättarna

- Digidem Lab

- Tidigt Föräldrastöd

- Hammarkullen Konsthall Förening

- Ungas Juridik

- Helamalmö

- Fisksätra Folkets Hus Förening

- KISAM

- Miljöverkstan Flaten

- Alla Åldrars Scen

- Stiftelsen The Global Village

- Trajosko Drom

- Folkets Husby

- Förbundet Sveriges Dövblinda

 

Här kan du läsa mer om Postkodstiftelsens satsning ”Allas röster”

Din röst är lika viktig

När du är med i Postkodlotteriet bidrar du till organisationer och projekt som syftar till att stärka demokratin, öka deltagande, inkludering och tillgänglighet. ”Allas röster” är ett exempel på vad Postkodlotteriets överskott möjliggör. Vi hoppas att du också gör din röst hörd den 11 september!

Svenska Postkodstiftelsen

Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och förmedlar tidsbestämda stöd till projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring.

Stiftelsen stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser.

Projekten handlar om allt från mänskliga rättigheter till miljöfrågor samt om social förändring och utbildning genom idrott och satsningar på kultur. Sedan 2007 har mer än 1,8 miljarder förmedlats till över 770 projekt.